Medisinsk nødmeldetjeneste

meldetjeneste i norsk helsevesen

Medisinsk nødmeldetjeneste er et system for kommunikasjonsberedskap i Norges helsevesen. Tjenesten utgjør kommunikasjonsberedskapen i helsevesenet og sikrer befolkningen direkte kontakt med medisinsk fagkyndige ved behov for øyeblikkelig hjelp. Systemet håndterer dessuten kontakten mellom sykehus og helsepersonell i oppdrag utenfor sykehus.

Tjenesten består av følgende elementer:[1]

ReferanserRediger

KilderRediger