Maxwell (enhet)

enhet for magnetisk fluks

Maxwell (forkortet Mx) er en måleenhet for magnetisk fluks i CGS-systemet. Enheten er oppkalt etter den skotske fysiker James Clerk Maxwell. Ved å benytte enheten gauss for magnetisk felt kan denne fluksenheten defineres som

1 Mx = 1 gauss⋅cm2

Den tilsvarer SI-enheten weber (Wb) med størrelse[1].

1 Mx ↔ 10-8 Wb

Enheten maxwell ble opprinnelig kalt for line da den uttrykte antall flukslinjer som går gjennom et visst areal. Michael Faraday hadde foreslått at styrken til et magnetfeltet er gitt ved tettheten av flukslinjer.

ReferanserRediger

  1. ^ J. D. Jackson, Classical Electrodynamics, John Wiley & Sons, New York (1998). ISBN 0-4713-0932-X.