Markedsleninisme

Markedsleninisme er en ironisk betegnelse på den politiske styreformen i Folkerepublikken Kina, gitt av vestlige journalister og politiske kommentatorer. Navnet henspiller på Marxismen-leninismen som har vært landets offisielt sanksjonerte politiske ideologi siden 1949. Begrepet fanger opp kombinasjonen av stor grad av fri markedsøkonomi, innført siden Dèng Xiǎopíngs tid som statsleder, og en ettpartistat etter leninistiske prinsipper.

Første registrerte bruk av ordet stammer fra en artikkel i The New York Times i 1993,[1] første registrerte bruk i norsk er fra 2002[2]

ReferanserRediger

  1. ^ Definisjonsorboka WordSpy
  2. ^ Aftenposten 18.november 2002