Maris (eller Mariś) var i etruskisk mytologi guden for jordbruk og fruktbarhet, senere lånt av romerne til deres gud for krig (og jordbruk), Mars, og er også lik den greske guden Ares ved det som romerne karakteriserte som Interpretatio græca. Maris var ikke den eneste etruskiske gud viss trekk ble videreført eller videreutviklet til en eller flere andre guder, også Larans guddom inngikk i denne åndelige eller kulturelle transaksjonen.

Noen av hans kjente tilnavn er Mariś Halna, Mariś Husrnana (bokstavelig «Maris Barnet») og Mariś Isminthians.