Marin teknikk

Marin teknikk er et masterprogram / sivilingeniørstudium ved NTNU. Institutt for marin teknikk tilbyr et femårig masterprogram og to toårige masterprogram for norske og utenlandske studenter med en relevant bachelor. Den første halvdelen av utdanningen på det femårige masterstudiet foregår hovedsakelig på Gløshaugen (hoved-campus), mens siste halvdel foregår på Marinteknisk senter (MTS), lokalisert på Tyholt. Instituttet har til enhver tid en rekke ph.d.-stillinger. Studiet har fordypninger i marin konstruksjonsteknikk, marin kybernetikk, marin hydrodynamikk, sikkerhet og driftsledelse, marint maskineri, marin prosjektering og logistikk, samt studie-emner omkring fiskeriteknologi, havbruk og skipsteknikk.

Studiet gir et bredt grunnlag innenfor ingeniørfaget, da spesielt det marine.

Sentrale fagRediger

  • Marinfag
  • Mekanikk
  • Materialteknikk
  • Statistikk
  • Teknologiledelse
  • Fluiddynamikk
  • Matematikk
  • Fysikk

Linjeforeningen heter Mannhullet, og organiserer sosiale og sportslige aktiviteter ved siden av studiet.

Eksterne lenkerRediger