Maraenobiotus canadensis

Maraenobiotus canadensis er en art av leddete hoppekreps innen en slekt som ble beskrevet første gang av Mracek i 1893 (og som hovedsakelig lever i Nordområdene). Den er et dyreplankton som utgjør føde for blant annet fiskeyngel. Arten lever av alger og plankton.

Maraenobiotus canadensis
Nomenklatur
Maraenobiotus canadensis
Flössner, 1992
Hører til
Maraenobiotus,
hoppekreps,
krepsdyr
Økologi
Habitat: hav
Utbredelse: Atlanterhavet, Arktis

Denne arten ble første gang beskrevet av Flössner i 1992.

Eksterne lenker rediger