Ledelsesoppkjøp

(Omdirigert fra «Management buyout»)

Ledelsesoppkjøp (engelsk: management buyout, MBO) er en form for oppkjøp der et selskaps eksisterende ledelse selv forestar et delvis eller fullstendig oppkjøp av eget selskap. Det engelske navnet er også et etablert juridisk faguttrykk innen norsk selskapsledelse og finans.[trenger referanse] Selgere i en ledelsesoppkjøp vil vanligvis være morselskapet eller private eiere.

En ledelsesoppkjøp kan oppstå under en rekke ulike forhold. Selskapets ledelse kan overta en bedrift når selskapets gründer, eller tidligere eier, ønsker å trekke seg ut. Ledelsesoppkjøp kan også oppstå ved oppkjøp av et datterselskap eller undervirksomhet i forbindelse med en omstrukturering i et større selskap eller konsern. Ledelsen kan vurdere at selskapets aksje er undervurdert og velge å kjøpe den ut for seg selv for å eie og drive det uten ekstern egenkapital. Dersom en større aksjonær ønsker å foreta en likvidasjon i sitt eierskap kan også ledelsen kjøpe ut denne i et ledelsesoppkjøp.

Eksterne lenker rediger