Likvidasjon (økonomi)

For andre betydninger, se likvidasjon.

Likvidasjon er i jus og økonomi en prosess der et selskap (eller en del av et selskap) blir lagt ned, og aktivaene og eiendommen blir solgt, hvorpå virksomhetens aktiva blir gjort likvide. Etter innfrielse av selskapets gjeld, utbetales et eventuelt overskudd til selskapets eier(e). Ved likvidasjonen opphører virksomhetens eksistens. Likvidasjon kan være enten tvungen eller frivillig.