Malakbêl var en solgud i byen Palmyra i det preislamske Syria. På arameisk betyr navnet «Baals budbringer».

Alter dedisert til Malakbel), de kapitolinske museer i Roma
Palmyrinske guddommer, fra vendstre til høyre: åneguden Aglibôl, høyguden Beelshamên, solguden Malakbêl. 1. århundre, funnet nær Bir Wereb ved Wadi Miyah i Syria (Louvre).