Mal:Siste utmerkede liste

[[{{{1}}}]]Rediger

Christian IX, som ble kjent som «Europas svigerfar», fordi flere av hans døtre ble giftet inn i andre europeiske kongehus. Dagens kongefamilie er etterkommere etter Christian IX.

Liste over Danmarks monarker er en liste over Danmarks konger og dronninger fra 800-tallet og fram til vår tid. Det danske monarkiet presenterer seg selv som mer enn 1000 år gammelt, og dermed «blandt de ældste i verden».

Den danske kongerekken innledes tradisjonelt med Gorm den gamle, ettersom han er den eldste kongen det foreligger noenlunde sikre kilder om. Gorms sønn Harald Blåtann innleder den faste, offisielle kongerekken hvor man antar å kjenne dateringene, men den sikre historiske tiden begynner først under Knut II av Danmark, hvor man får en dansk årbok fra Lund. Før den historisk sikre kongerekken er det en overlappende rekke av danske sagnkonger.

De to store, dominerende slektene i det danske kongehus er huset Oldenburg og huset Glücksburg. Den første oldenburgske kongen, Christian I, besteg tronen i 1448, og den siste av denne slekten ble Frederik VII, som døde barnløs i 1863. Frederik ble etterfulgt av Christian IX, som ble kjent som «Europas svigerfar» eller «Europas oldefar», fordi flere av hans døtre ble giftet inn i andre europeiske kongehus. Dagens kongefamilie er etterkommere etter Christian IX.

Danmark er, som de øvrige vesteuropeiske kongedømmene, et konstitusjonelt monarki. I og med Påskekrisen i 1920, hvor Christian X utfordret Folketingets flertall, ble parlamentarismen knesatt i Danmark, og kongehusets rolle redusert til symbolske og sermonielle oppgaver. [[{{{1}}}|Les mer…]]