Mal:Rf-transport/sandkasse

Forrige stasjon   Bane NOR.png   Neste stasjon
Dokumentasjonsikon Maldokumentasjon [vis] [rediger] [historikk] [oppdater]

FormålRediger

{{Rf-linje}} gjør det mulig å navigere mellom artikler som beskriver steder langs en transportstrekning.

BrukRediger

Følgende maler blir brukt:

{{Rf-transport-start}} - tabellstart, påkrevet
{{Rf-transport}} - overskriftsmal med spalteoverskrifter, anbefalt som første overskriftsmal
{{Rf-transport-neste}} - overskriftsmal uten spalteoverskrifter, anbefalt ved overskrifter lenger ned i tabellen
{{Rf-linje}} - denne malen
{{slutt boks}} - tabellslutt, påkrevet

Alle maler bortsett fra tabellstart og -slutt kan kombineres etter behov.

ParametreRediger

Parameter Beskrivelse Merknader
system Systemet som strekningen tilhører Kvalifiserer malene linjer og stasjoner, se lenger ned.
linje Linjens betegnelse Det er her fordelaktig med en kort betegnelse, for eksempel Linje 1 istedet for T-banelinje 1. Dersom en ikonmal benyttes i midtspalten bør ikonmalens parameter brukes her.
type Kan brukes for å skille mellom trafikktyper på en linje. Ikke påkrevet
forrige Forrige stasjon/holdeplass, til venstre Dersom parameteren mangler, blir Endestasjon vist. Se nedenfor om endestasjoners navn.
neste Neste stasjon/holdeplass, til høyre Dersom parameteren mangler, blir Endestasjon vist. Se nedenfor om endestasjoners navn.
vender1, vender2 Brukes for sekkestasjon. vender1 for venstre side, vender2 for høyre. Dersom parameteren = ja, blir Skifter retning vist.
notis1 Tilleggsinformasjon om venstre linje Ikke påkrevet
notis2 Tilleggsinformasjon om høyre linje Ikke påkrevet
notismidt Tilleggsinformasjon om stasjonen Ikke påkrevet
enveis1 Ingen trafikk i retning forrige stasjon Ikke påkrevet
enveis2 Ingen trafikk i retning neste stasjon Ikke påkrevet
motsatt Venstre og høyre endestasjon bytter plass. Brukes for å få bedre oversikt i infoboksen. Forrige og neste stasjon bytter ikke plass. Ikke påkrevet
rader1, skjul1 Brukes til å samle flere linjer i én forrige-boks. Ikke påkrevet. Se eksempler lenger ned. F.eks: rader1=2 for 2 rader.
rader2, skjul2 Brukes til å samle flere linjer i én neste-boks. Ikke påkrevet. Se eksempler lenger ned. F.eks: rader2=3 for 3 rader.
radermidt, skjulmidt Brukes til legge midtboksen over flere rader. Ikke påkrevet. Se eksempler lenger ned.
overgang Overgang til en stasjon i nærheten. Ikke påkrevet. Se eksempler lenger ned.
gren Betegnelse på en eventuell grenlinje. Ikke påkrevet
vis Visningsmerke. Ikke påkrevet, se {{filtergruppe}} for detaljer.

For hvert trafikksystem som beskrives av malene er det dessuten nødvendig å opprette to maler:

Mal:<system> linjer - beskriver hvordan midtspalten skal fremstilles

Denne malen inneholder informasjoner om

  • hvilke farger som skal vises for de enkelte linjene
  • om linjene skal symboliseres ved hjelp av ikoner
  • hvordan lenker til artikler om linjene skal utformes.

Eksempel: {{Ruter linjer}}

Mal:<system> stasjoner - beskriver hvordan venstre og høyre spalte skal fremstilles

Denne malen inneholder informasjoner om

  • hvilke endestasjoner som skal angis i venstre og høyre boks
  • hvordan lenker til artikler om stasjonene skal utformes.

Eksempel: {{Ruter stasjoner}}

EksemplerRediger

Denne boksen i artikkelen om Røa stasjon:

Forrige stasjon   Oslo T-bane Logo.svg T-banen i Oslo   Neste stasjon
T-banen i Oslo#Linje 2
ØsteråsEllingsrudåsen

blir laget slik:

{{Rf-transport-start}}
{{Rf-transport|tittel=Oslo T-bane}}
{{Rf-linje|system=Ruter|linje=Linje 2|forrige=Ekraveien|neste=Hovseter}}
{{slutt boks}}

De to systemmalene som må opprettes er {{Ruter linjer}} for midtspalten og {{Ruter stasjoner}} for venstre og høyre spalte.

MidtspaltenRediger

{{Ruter linjer}} inneholder blant annet

 | Linje 2=db2f36
 | #default={{U-ikon/Oslo|{{{1}}}}}

Disse parametrene er:

  1. fargen som skal brukes for linje 2
  2. ikonmalen som skal brukes. Artikkellenken er i dette tilfellet fastlagt i ikonmalen. {{Rf-linje}} og {{U-ikon/Oslo}} bruker begge parametre av formen Linje n, dette forenkler oppsettet av malene.

SidespalteneRediger

{{Ruter stasjoner}} inneholder blant annet

 | Linje 2venstre=Østerås
 | Linje 2høyre=Ellingsrudåsen
 | #default=[[{{{stasjon}}} stasjon|{{{stasjon}}}]]

Disse parametrene er:

  1. endestasjon linje 2 for venstre spalte
  2. endestasjon linje 2 for høyre spalte
  3. standard lenkemønster for T-banestasjoner

Se ogsåRediger