Mal:Koord+kart

Dokumentasjonsikon Maldokumentasjon [vis] [rediger] [historikk] [oppdater]

FormålRediger

Dette er en mal som setter inn posisjonskart og koordinater i én operasjon. Den er ment å brukes i infobokser for å muliggjøre et enhetlig system for innlegging av kart og koordinater.

BrukRediger

Denne malen er ikke ment å brukes direkte i artikler (for det bør man bruke {{kartposisjon}} og/eller {{koord}}. Den er ment brukt i infobokser for å letteregjøre og strømlinjeforme innlegging av slike kart og koordinater i artiklene.

Hvordan man legger det inn i infobokser varierer mtp. hvilken infobokstype som er brukt, men hovedpoenget er å sette inn en variant av følgende kode i ei dobbel selle:

{{koord+kart|{{{posisjonskart|}}}|{{{breddegrad|}}}|{{{lengdegrad|}}}|navn={{{navn|}}}|merke={{{merke|}}}|merke_str={{{merke_str|}}}|bredde={{{bredde|}}}|farge={{{farge|}}}|type={{{type|}}}|skala={{{skala|}}}|koordinatregion={{{koordinatregion|}}}|alternativt posisjonskart={{{alternativt posisjonskart|}}}}}

ParametereRediger

Dette er en oversikt over parameterne som kan brukes, med informasjon om hvordan de brukes og hvilke som ikke er nødvendige.

posisjonskart
Dette er navnet på landet/området posisjonskartet tilhører. For eksempel Tanzania, Bermuda eller Sør-Trøndelag. Denne parameteren er påkrevd i infoboksen. Om den utelates i artikler vil ikke posisjonskartet vises (koordinater vil likevel vises om de er angitt). Stedsspesifikke infobokser kan angi denne direkte i infobokskoden, så man ikke trenger å gjøre det i hver artikkel. Om posisjonskartet for stedet som angis ikke finnes (se Mal:Kartposisjon) vil ikke noe posisjonskart vises.
breddegrad
Dette er breddegraden til stedet angitt i desimalformat. Steder sør for ekvator har negativ breddegrad. Denne parameteren må være med i infobokskoden. Om den ikke angis i artikler vil ikke posisjonskart eller koordinater vises. Ved behov for flere markører i samme kart kan {{{breddegrad2|}}} og opp til {{{breddegrad5|}}} settes inn i malen. Se Mal:Infoboks elv for eksempel.
lengdegrad
Dette er lengdegraden til stedet angitt i desimalformat. Steder vest for Greenwichmeridianen har negativ lengdegrad. Denne parameteren må være med i infobokskoden. Om den ikke angis i artikler vil ikke posisjonskart eller koordinater vises. Ved behov for flere markører i samme kart kan {{{lengdegrad2|}}} og opp til {{{lengdegrad5|}}} settes inn i malen.Se Mal:Infoboks elv for eksempel.
alternativ
Denne parameteren brukes hvis man vil ha et alternativt kart definert i posisjonskartmalen for det gjeldende området. Om kartet som oppgis ikke finnes brukes det vanlige kartet.
navn
Navnet som skal vises ved siden av merket i posisjonskartet. Denne må være med i infobokskoden, men bør kun angis i artikler dersom navnet på stedet er forskjellig fra artikkelnavnet.
merke
Denne skal kun brukes i infobokskoden, og brukes dersom man vil ha en annen markør enn standard (Red pog.svg). Eksempler på temaer som kan bruke andre markører er fjell, flyplasser eller togstasjoner. For byer og steder bør standardmarkøren brukes.
merke_str
Denne brukes om man har en egendefinert markør (se merke over) som skal være større eller mindre enn standardstørrelsen (8px).
posisjon
Kan brukes for å overstyre hvilken side teksten i bildet skal stå på. Kan være topp, bunn, venstre eller høyre. Standard er at den plasseres til venstre om markøren er over halvveis fra venstre mot høyre, og vice versa. Bør kun brukes i spesielle tilfeller.
bredde
Posisjonskartets bredde i piksler. Angis uten px. Standard er 240, og dette brukes om ingen bredde angis. Denne skal kun brukes i infobokskoden, ikke i artikler.
farge
Bakgrunnsfarge for markørteksten. Bør ikke endres, og skal ikke brukes i artikler.
type
Hva slags type sted det er snakk om, ifølge koordinatsystemet. Se Wikipedia:Geografiske posisjoner for hvilke typer som kan brukes. Bør kun angis i infobokser, ikke i artikler.
skala
Brukes for å angi en spesifik skala uavhengig av det som følger fra type. Se Wikipedia:Geografiske posisjoner for mer informasjon.
koordinatregion
Regionangivelse for stedet. Man bør helst bruke ISO 3166-2-koden for stedet, eller en mindre presis ISO 3166-1-kode. Må ikke angis, men det er sterkt anbefalt. For stedsspesifikke infobokser kan det angis i infobokskoden, ellers bør det angis i artiklene.
relieff
Enhver ikke-blank verdi (1, ja, etc.) gjør at malen viser et relieffkart, hvis dette finnes, istedet for et standard posisjonskart.
alternativt posisjonskart
Denne kan brukes om det finnes et bilde som skal brukes i stedet for {{Kartposisjon}}-systemet. Om denne angis vil ikke standardposisjonskartet vises. Koordinater vil fortsatt vises.
skjulte koordinater
Om denne angis som ja vil koordinatene kun vises ved siden av artikkeltittelen, ikke under kartet. Bør kun brukes i infobokskoden, men anbefales ikke brukt.
skjult
Om denne settes til ja vil kartet være skjult, slik at man må trykke på [vis] for å se det. Se for eksempel Fredrikstad stasjon.

EksemplerRediger

I {{Infoboks jordskjelv}} er koden slik:

-->{{Infoboks dobbeltrad|{{koord+kart|{{{posisjonskart|}}}|{{{breddegrad|}}}|{{{lengdegrad|}}}|relieff=ja|navn=|merke=Bullseye1.svg|merke_str=40|type=event|skala={{{kartskala|}}}|koordinatregion={{{koordinatregion|}}}|alternativt posisjonskart={{{alternativt posisjonskart|}}}}}}}<!--

I {{Infoboks elv}} er koden slik:

-->{{Infoboks dobbeltrad|{{koord+kart|{{{posisjonskart|{{{land|}}}}}}|{{{breddegrad|}}}|{{{lengdegrad|}}}|{{{breddegrad2|}}}|{{{lengdegrad2|}}}|{{{breddegrad3|}}}|{{{lengdegrad3|}}}|{{{breddegrad4|}}}|{{{lengdegrad4|}}}|{{{breddegrad5|}}}|{{{lengdegrad5|}}}|{{{breddegrad6|}}}|{{{lengdegrad6|}}}|relieff=ja|navn=|merke=Blue 000080 pog.svg|merke2=Cyan pog.svg|merke3=Steel pog.svg|merke4=Blue 000080 pog.svg|merke5=Cyan pog.svg||merke6=Steel pog.svg|type=river|skala={{{kartskala|}}}|koordinatregion={{{koordinatregion|}}}|alternativt posisjonskart={{{alternativt posisjonskart|}}}}}}}<!--

Infobokser som gjør bruk av denne malenRediger

Infobokser som bruker malen bør bruke {{Koord+kart/fellesdok}} på dokumentasjonssiden.

Se ogsåRediger