Mal:Jetmotor spesifikasjoner

Generelle egenskaper

 • Type:
 • Lengde:
 • Diameter:
 • Tørrvekt:

Komponenter

 • Kompressor:

Ytelse

Dokumentasjonsikon Maldokumentasjon [vis] [rediger] [historikk] [oppdater]
Advarsel Advarsel! Denne malen gjør bruk av svært kompliserte parametere. Du bør ikke redigere den med mindre du vet akkurat hva du gjør, og er forberedt på å gjøre opp igjen eventuell skade. Den skal derimot ikke være vanskelig i bruk.

FormålRediger

Denne malen gir en ferdig formatert og standardisert presentasjon av tekniske spesifikasjoner for alle typer jetmotorer (inkludert alle turbojet-, turbofan-, turboprop- og turboshaftmotorer). Den kan også brukes for andre gassturbinmotorer, slik som for eksempel marine og industrielle motorer. Malen skal plasseres i et eget avsnitt med overskriften «Spesifikasjoner» mot slutten av artikkelen.

BrukRediger

For å bruke denne malen kopierer og limer du inn følgende tekst i artikkelen:

{{Jetmotor spesifikasjoner|
<!-- Hvis du er usikker på hvordan denne malen skal brukes, kan du spørre på [[Brukerdiskusjon:Sandip90]] eller [[Wikipedia:Torget]]. -->
<!-- Vennligst ta med enheter der det passer (hovedenhet kommer først, alternativ enhet i parentes; feltene med ''tillegg'' er ment for ekstraopplysninger). Dersom tekniske data mangler skal du la disse feltene stå blanke (ikke slett dem). -->
|ref=
|type=
|lengde=
|diameter=
|vekt=
|kompressor=
|forbrenning=
|turbin=
|drivstofftype=
|oljesystem=
|effekt=
|skyvekraft=
|kompresjon=
|omløp=
|luftstrøm=
|luftforbruk=
|turbintemperatur=
|drivstofforbruk=
|spesifiktdrivstofforbruk=
|effekt/vekt=
|skyvekraft/vekt=
}}
Utdypende forklaring av malparametre

Malen er laget slik at de parametrene en ikke skriver noe ved ikke vises i artikkelen. Alle parametre bør oppgis med metriske måleenheter, og eventuelt også med britiske eller amerikanske enheter der dette virker hensiktsmessig.

 • |ref= Henvisning til kilde(r) som er benyttet for å hente spesifikasjonene, for eksempel |ref=The Encyclopedia of World Aircraft<ref>{{Kilde bok|etternavn=Donald|fornavn=David|år=1997|tittel=Boeing Model 299 (B-17 Flying Fortress|verk=The Encyclopedia of World Aircraft: 1|sted=Etobicoke, Ontario, Canada|utgiver=Prospero Books|isbn=1-85605-375-X|side=154-155}}</ref>
 • |type= Motoren i et nøtteskall (kortfattet beskrivelse), for eksempel turbofan-/turbojet-/turboshaft-/turbopropmotor med etterbrenner
 • |lengde= Lengden av motoren (i mm eller m)
 • |diameter= Diameteren eller bredden til motoren, hvis viftediameter oppgis må dette spesifiseres (i mm eller m)
 • |vekt= Motorens tørrvekt (uten olje, kjølevæske og så videre; i kg)
 • |kompressor= Beskrivelse av kompressoren (type, antall trinn, lav- og høytrykkstrinn (lavtrykks- og høytrykkskompressor), vifte, antall blader og så videre), for eksempel ett-trinns sentrifugalkompressor med dobbelt innløp til løpehjul (tosidig hjulskive/impeller/løpehjul med skovler på begge sider). Det bør også internlenkes til aksialkompressor, for eksempel aksial: 1 vifte med brede, skråstilte blader (swept wide chord-vifteblader), 4 lavtrykkstrinn, 9 høytrykkstrinn. Spesifiser i det minste om det er en aksial- eller sentrifugalkompressor.
 • |forbrenning= Beskrivelse av forbrenningskamrene, for eksempel 10 separate motstrøms brennkammere med tennplugger i kammer nr. 3 og 10 eller ringbrennkammer (annular)/dobbeltring-brennkammer/tønnebrennkammer (double annular), rørtype (can)/sylindrisk (cannular) brennkammer/ring-rør-brennkammer
 • |turbin= Beskrivelse av turbinen, for eksempel ett-trinns aksialturbin med 54 blader
 • |drivstofftype= Motorens drivstofftype, for eksempel jetparafin med 1 % smøreolje eller jetbensin/Jet B/avtur/avtag/F-34
 • |oljesystem= Beskrivelse av oljesystemet, det vil si type, kapasitet (i l), sirkulasjonshastighet på olje (i l/t), maksimal invertert flytid og så videre.
 • |effekt= Motoreffekt (for gassturbinmotorer; i bhk (kW))
 • |skyvekraft= Motorens maksimale statiske skyvekraft (i kN ved # o/min), spesifiser om den er med eller uten bruk av etterbrenner
 • |kompresjon= Motorens kompresjonsforhold/samlede trykkforhold (engelsk overall pressure ratio) (oppgis som #:1)
 • |omløp= Motorens omløpsforhold (engelsk bypass ratio), det vil si forholdet mellom den luftmengde som strømmer gjennom omløpskanalene i en gassturbinmotor og den luftmengde som strømmer gjennom brennkammeret (oppgis som #:1)
 • |luftstrøm= Motorens luftmassestrøm (i kg/s)
 • |luftforbruk= Motorens luftforbruk/luftbehov, eller mer presist luftgjennomstrømning (i kg/s)
 • |turbintemperatur= Innløpstemperatur på turbin (engelsk turbine inlet temperature, TIT) (oppgis i °C)
 • |drivstofforbruk= Motorens drivstofforbruk (i l/s, l/t, kg/s eller kg/t)
 • |spesifiktdrivstofforbruk= Motorens spesifikke drivstofforbruk, i dette tilfellet skyvekraftavhengig drivstofforbruk (engelsk thrust specific fuel consumption, TSFC). TSFC finnes ved å dividere drivstofforbruket med skyvekraften (oppgis i mg/Ns eller kg/(kN·h)).
 • |effekt/vekt= Effekt/vekt-forhold (for gassturbinmotorer), regnes ut ved å dividere motoreffekt med motorens vekt (oppgis i bhk/kg eller kW/kg)
 • |skyvekraft/vekt= Skyvekraft/vekt-forhold, regnes ut ved å dividere motorens skyvekraft (i N) med motorens vekt (i N) (oppgis uten enhet). Husk å multiplisere skyvekraften med 1 000 og vekten med 9,81 når du regner med kN/kg.

EksemplerRediger

Se ogsåRediger