Mal:Inneholder runeskrift

Denne malen benytter malen {{Spesialtegn}}.

En mal for å sette inn på toppen av sider som bruker tekst (unicode) i stedet for bilder for å vise runetegn. Runetekster som er skrevet med tekst i stedet for bilder, er søkbare i Wikipedia på samme måte som latiske bokstaver. Søk på deler av teksten fra runesteinen på Granavollen.

Se også Meta: Spesielle tegn og Hjelp:Runetegn