Mal:Infoboks forskningstidsskrift

Infoboks forskningstidsskrift  
Fagfelt {{{discipline}}}
Språk
Om tidsskriftet
Utgiver {{{publisher}}}
Dokumentasjonsikon Maldokumentasjon [vis] [rediger] [historikk] [oppdater]

{{Infoboks forskningstidsskrift}} kan brukes for å vise bibliografisk informasjon om vitenskaplige tidsskrift.

BrukRediger

{{Infoboks forskningstidsskrift
| title     = 
| cover     = 
| editor    = 
| discipline  = 
| peer-reviewed = 
| language   = 
| formernames  = 
| abbreviation = 
| publisher   = 
| country    = 
| frequency   = 
| history    = 
| openaccess  = 
| norsk_vitenskapsindeks = 
| DBH = 
| RoMEO_fargekode = 
| ITAR_kode = 
| license    = 
| impact    = 
| impact-year  = 
| website    = 
| link1     = 
| link1-name  = 
| link2     = 
| link2-name  = 
| RSS      = 
| atom     = 
| JSTOR     = 
| OCLC     = 
| LCCN     = 
| CODEN     = 
| ISSN     = 
| eISSN     = 
| boxwidth   = 
}}
{{Infoboks forskningstidsskrift
| title = Forskningstidskriftets navn (sidens navn hvis tom)
| cover = Forsidebilde av tidsskriftet (valgfritt)
| editor = Redaktørs navn (valgfritt)
| discipline = Tidsskriftets fagfelt
| peer-reviewed = Sett inn "nei" hvis tidsskriftet ikke er fagfellevurdert, ellers la stå tomt
| language = Publikasjonens språk
| formernames = Tidligere navn på tidsskriftet
| abbreviation = Publikasjonens forkortelse
| publisher = Navn på utgiver/forlag
| country = Utgivelsesland
| frequency = Utgivelseshyppighet
| history = Publikasjonshistorie
| norsk_vitenskapsindeks = Poenggiving i tellekantsystemet. Nivå 0, 1 eller 2?
| DBH = Lenke til Database for statistikk om høgere utdanning, dbh.nsd.uib.no/kanaler
| RoMEO_fargekode = Fargekode for type open access-publisering
| ITAR_kode = Tidsskriftets id ved rapportering av siteringsfrekvenser
| openaccess = Åpen publisering eller kreves abonnement?
| license = Tidsskriftets lisens
| impact = Tidsskriftets impact factor
| impact-year = The year the impact factor was measured
| website = URL for journal homepage; see usage below
| link1 = Nettadresse
| link1-name = Lenketekst
| link2 = Nettadresse
| link2-name = Lenketekst
| RSS = Nettadresse til RSS-strøm
| atom = Nettadresse til Atom-strøm
| JSTOR = JSTOR-nummer usually the ISSN — lenke lages automatisk
| OCLC = OCLC nummer
| LCCN = Lenke til LCCN
| CODEN = Lenke til CODEN
| ISSNlabel = To distinguish between ISSNs when more than one is given (use in conjunction with ISSN2label, ISSN3label, ... ISSN10label)
| ISSN = ISSN (print edition) or eISSN if electronic-only journal. If there is more than one journal, such as in European Physical Journal, use additional ISSN2, ISSN3, ..., ISSN10 parameters.
| eISSN = Same as ISSN, but for online version of paper journals. eISSN2, eISSN3, ..., eISSN10 supported.
| boxwidth = Width of infobox, specify 'em' or 'px' explicitly (e.g. boxwidth = 30em or boxwidth = 300px); default is 20em
}}

EksemplerRediger

 • language -
 • website - sett inn full nettadresse
  | website = http://www.nature.com
  | link1 = http://www.nature.com/nature/about/index.html
  | link1-name = Om Nature
 • title - The infobox displays the journal title at the top, wrapping to keep the infobox narrow. To custom-wrap a long title, insert "<br>". Otherwise, the title will auto-wrap after all words that fit:
  | title = Canadian Journal of<br>Earth Sciences
 • country - for eksempel Norge

 In general, any parameter can be custom-wrapped by inserting a "<br>" wherever needed.

Parametere fra wikidataRediger

Følgende parameter hentes fra wikida; BFI-nivå (P1240).

MicroformatRediger

Mal:UF-hprod

COinSRediger

 Mal:UF-COinS

See alsoRediger

Mal:Organization infoboxes