Maldokumentasjon


Hurtiggaid

 
Hurtiggaid
For å legge til kun et flagg i en artikkel, bruk
{{flagg|Nauru}}
Naurus flagg
For å legge til et flagg med ei tekstlenke i en artikkel, bruk
{{flagg|Rhode Island|lenke}}
Rhode Islands flagg Rhode Island
For lenker til en annen artikkel enn det flagget tilhører, bruk
{{flagg|Norge|lenke=Norge under Vinter-OL 2010}}
Norges flagg Norge under Vinter-OL 2010

eller

{{flagg|Norge|lenke=Norge under Vinter-OL 2010|lenketekst=Norge}}
Norges flagg Norge
For å angi årstall (for å vise et gammelt flagg), bruk dette som parameter nr. 2:
{{flagg|Burma|1950}}
Burmas flagg
For å angi en annen størrelse enn standard (22px) på flagget, bruk
{{flagg|Montenegro|størrelse=100px}}
Montenegros flagg
 • For mer detaljert veiledning, sjekk Mal:Flagg.

Formål

Dette er en mal som brukes for å forenkle innlegging av flagg. Den viser flagget til et land eller område og gjør at dette lenker til artikkelen om området, alternativt med ei tekstlenke ved siden av flagget.

Bruk

Malen har én obligatorisk parameter, nemlig navnet på landet/området, parameter (1). De andre parameterne kan kombineres på forskjellige måter.

(1)
Dette er den eneste påkrevde parameteren. Den bør være navnet på landet eller området, fortrinnsvis det samme som områdets artikkelnavn på Wikipedia. Om man kun har med denne parameteren vil kun et lite flagg vises: {{flagg|Bhutan}} blir til Bhutans flagg.
(2)
Denne parameteren gjør at det brukes et alternativt flagg i stedet for det nåværende (eller nyligste) flagget. Dette gjøres som regel for å bruke gamle flagg når et land har endra flagget sitt. Da bruker man årstallet hendelsen gjelder, så får man automatisk flagget landet brukte denne perioden. Om man for eksempel skal vise flagget som ble brukt av Lesotho mellom 1967 og 2006 kan man skrive {{flagg|Lesotho|2005}}, som blir til Lesothos flagg, altså flagget som ble brukt i Lesotho i 2005.
Det er også noen andre alternative flagg som ikke har med hvilke årstall de ble brukt; Republikken Kina bruker for eksempel ikke sitt vanlige flagg under OL. For å vise dette kan man skrive {{flagg|Republikken Kina|OL}}, som vises som Republikken Kina (Taiwan)s flagg.
Hvilke årstall eller andre parametere som virker kan man se på hvert lands malunderside, f.eks. Mal:Flagg/Ecuador.
lenke
Denne parameteren kan oppgis som nr (2) eller (3). Den fører til at det kommer ei tekstlenke til landets/områdets artikkel ved siden av flagget. Den kan brukes uten spesifikasjon (lenke) eller med (lenke=artikkelnavn). For eksempel blir {{flagg|Basjkortostan|lenke}} til Basjkortostans flagg Basjkortostan, og {{flagg|Norge|2010|lenke=Norge under Vinter-OL 2010}} til Norges flagg Norge under Vinter-OL 2010.
lenketekst
Denne brukes dersom man vil ha en lenketekst som lenker til noe annet enn standard lenketekst (som er områdets navn eller det som oppgis i lenke=). For eksempel vil {{flagg|USA|lenketekst=Sambandsstatene}} vises som USAs flagg Sambandsstatene (lenker til USA, vises som «Sambandsstatene». Med noe angitt i lenke-parameteren blir det slik: {{flagg|Sør-Korea|lenke=Sør-Korea under Vinter-OL 2010|lenketekst=Sør-Korea}}Sør-Koreas flagg Sør-Korea.
størrelse
Denne brukes om man ønsker en annen størrelse på flagget enn standardstørrelsen (22px). Størrelsen oppgis i px. Eksempel: {{flagg|Niue|størrelse=70px}}Niues flagg.

Setter inn et flagg, evt. med lenke

Malparametre[Rediger maldata]

ParameterBeskrivelseTypeStatus
11

Land eller organisasjon

Standard
Strengpåkrevd
22

Alternativt flagg: Årstall for gammelt flagg.

Standard
Strengvalgfri
lenkelenke

Artikkeltittel man vil lenke til

Strengvalgfri
lenketekstlenketekst

Overstyring av lenketekst

Strengvalgfri
størrelsestørrelse

Overstyring av bildestørrelse.

Standard
22px
Ukjentvalgfri

Eksempler

Kun flagg
 • {{flagg|Nauru}}
  Naurus flagg
 • {{flagg|Burma|2005}}
  Burmas flagg
Kun flagg, annen størrelse
 • {{flagg|Tsjuvasjia|størrelse=100px}}
  Tsjuvasjias flagg
Flagg med lenke
Flagg med annen lenketekst
Flagg med annen lenke og lenketekst
 • {{flagg|Kasakhstan|lenke=Kasakhstan under Vinter-OL 1994|lenketekst=KAZ}}
  Kasakhstans flagg KAZ
Alle parametere
 • {{flagg|Lesotho|1972|størrelse=40px|lenke=Lesotho under Sommer-OL 1972|lenketekst=Lesotho}}
  Lesothos flagg Lesotho

Hvordan malen fungerer

Denne malen kaller på en undermal, som ligger på formen Mal:Flagg/område, der område er parameter nr. 1. Denne undermalen inneholder informasjon om navn, artikkelnavn (for tilfeller som Georgia (USA)), nåværende flagg, alternative flagg og historiske flagg.

Om man angir et årstall som parameter nr. 2 vil denne malen sjekke om det finnes noen historiske flagg som var i bruk dette årstallet, og om det ikke var det vil den returnere det nåværende flagget. I motsetning til den tidligere versjonen av denne malen trenger ikke årstallet å være det året flagget gikk ut av bruk, malen sjekker automatisk om det har vært noen flaggendringer mellom nåværende år og året som er oppgitt i parameter nr. 2.

For å opprette en ny undermal eller redigere en eksisterende undermal, gå til dennes underside og følg mønsteret som er der. Gode eksempler på forskjellige alternativer er Mal:Flagg/Nepal, Mal:Flagg/Georgia (USA), Mal:Flagg/Republikken Kina og Mal:Flagg/Ecuador. Omdirigeringer fungerer som ellers med tanke på undermalene, for eksempel er Mal:Flagg/KAZ (ISO 3166-1 alfa-3-kode) en omdirigering til Mal:Flagg/Kasakhstan, slik at KAZ fungerer som innputt.

Se også