Mal:Cite web

Bruk

Denne malen kan brukes når man oversetter fra en-Wikipedia og man ikke vil oversette alle mal- og parameternavn som brukes i en:template:Cite web. Denne siden oversetter fra en-parametre til den malen Mal:Kilde www som brukes her på Wikipedia på bokmål og riksmål slik:

{{subst:Cite web <alle parametre, husk å oversette tekst på høyre side> }}