Mailsort er en femsiffers kode som brukes av Royal Mail, Storbritannias postverk for sortering av post fra forretningskunder. Kunder som bruker koden og sender minst 4000 enheter av gangen får rabatt på portoen. Systemet er innført fordi Storbritannias postkoder ikke er optimale i forhold til fordeling mellom hovedsorteringskontorer.

Koden er ikke allment kjent, og skrives ikke som en del av adressen. I stedet skrives den et annet sted på konvolutten, eller den kan legges på som strekkode. Dette gjør det lettere å bruke koden til automatisk sortering.

Fordi Mailsort bare brukes av store forretningskunder kan systemet omdefineres uten store problemer. Den siste omleggingen skjedde i august 2005.

I tillegg til rabatt på porto åpner bruken av Mailsort for servicenivåer utenom de vanlige 1. og 2. klasses post, slik at man kan spesifisere en lengre leveringstid og dermed få enda lavere portokostnader. Rabattordningen er delt i tre grupper, eller produkter, kjent som Mailsort 120, 700 og 1400. Inndelingen er basert på hvor finsortert sendingen er. Det finnes også en mulighet for å kombinere Mailsort med annen del av postkoden, den som spesifiserer ombæringsruten; dette produktet er kjent som Walksort.

ServicenivåerRediger

Nivå Service Krav ved levering
Mailsort 1 Levering neste virkedag Sortert etter Mailsortkode
Mailsort 2 Levering innen tre virkedager Sortert etter Mailsortkode
Mailsort 3 Levering innen syv virkedager Sortert etter Mailsortkode
Walksort 1 Levering neste virkedag Sortert etter Mailsortkode og ombæringskode
Walksort 2 Levering innen tre virkedager Sortert etter Mailsortkode og ombæringskode

StrukturRediger

De første tre sifrene kalles Residue Selection code. Den viser til et område som varierer fra ett postdistrikt til flere postområder; de fleste kodene viser til ett postdistrikt. Noen eksempler er:

  • 104 tilsvarer postområdene KA og ML
  • 172 tilsvarer postområdet LS
  • 244 tilsvarer postdistriktet SW1
  • 269 tilsvarer postområdet BN og postdistriktet RH14

De siste to sifrene kalles Direct Selection code, og viser til ett eller flere postdistrikter.

Det settes ofte en bokstav, mellom A og P, foran koden. Denne viser til en av de seksten regionene i landet, men inngår egentlig ikke i Mailsortkoden. Koden brukes for å sikre at de brevene som skal lengst blir behandlet først, mens de som er i samme region som avsender kan vente til sist og allikevel nå frem i tide. Når man bruker slike bokstaver leverer man ikke med fortløpende sortering etter Mailsortkode for hele sendingen, men i stedet sortert innenfor hver region, og regionene sortert geografisk.

Residue Selection codeRediger

Kode Sted Postområder
101-103 Nord-Irland BT
104-109 Skottland KA, ML, G, PA, HS, IV, KW
110-122 Skottland AB, ZE, DD, PH, FK, KY, EH, TD
123-130 Nordvest-England BL, WN, M, OL, FY, PR, BB, LA, DG, CA
131-136 Ikke i bruk
137-141 Nordvest-England og det nordlige Wales SK, L, CH, LL, CW, WA
142 Man IM
143-145 Nordøst-England NE, SR, TS, DH, DL
146-172 Yorkshire YO, HU, DN, HG, LS
173-178 Yorkshire WF, BD, HX, HD, S
179-185 Midlands DE, LE, CV, NN, LU, MK, B
186-189 East Anglia NR, CB, IP, PE
190-191 Kanaløyene JE, GY
192-199 Midlands og det sentrale Wales DY, WS, WV, ST, LD, SY, TF, NG, OX
200-227 Ikke i bruk
228-231 London og Sørøst-England HP, AL, EN, WD, SG, IG, RM
232-238 London og Sørøst-England SS, CO, CM, DA, ME, TN, CT
239-265 London og Sørøst-England E, N, NW, SE, SW, EC, WC, W, SL, HA, UB
266-295 London og Sørøst-England BR, CR, SM, RH, BN, TW, KT, GU, PO
296-315 Sørvest-England GL, SN, BA, BS, TA, EX, TQ
316-324 Sentral del av det sydlige England SO, SP, RG, BH, DT, WR, HR
325-350 Cornwall og det sørlige Wales PL, TR, NP, CF, SA