Mafiaparagrafen

Mafiaparagrafen er synonym med § 60 a i straffeloven i Norge og ble tilføyd den ved lov av 4. juli 2003 nr. 78.[1] Paragrafen ble sist endret ved lov av 21. juni 2013 nr. 85.[1] Hensikten med mafiaparagrafen var å gi organiserte grupper av kriminelle strengere straff, gjennom å gi et straffetillegg på inntil fem års fengsel til den egentlige dommen.

LovtekstenRediger

 Dersom en straffbar handling er utøvet som ledd i aktivitetene til en organisert kriminell gruppe, forhøyes maksimumsstraffen i straffebudet til det dobbelte, likevel ikke med mer enn 5 års fengsel.

Med organisert kriminell gruppe menes et samarbeid mellom tre eller flere personer som har som et hovedformål å begå en handling som kan straffes med fengsel i minst 3 år, eller som går ut på at en ikke ubetydelig del av aktivitetene består i å begå slike handlinger.

Forhøyelse av maksimumsstraffen etter bestemmelsen her får anvendelse i forhold til lovbestemmelser som tillegger strafferammen rettslig virkning, hvis ikke annet er bestemt.
 
Straffeloven av 22. mai 1902, § 60 a

Etter lovendringenRediger

Paragrafen ble opphevet sammen med resten av straffeloven av 1902 da straffeloven av 2005 trådte i kraft 1. oktober 2015.[2] Paragrafen er videreført i revidert form i straffeloven av 2005 § 79 bokstav c. Lovendringen innebærer blant annet at straffetillegget økes med ett år slik at maksimalt straffetillegg er 6 år.[3]

ReferanserRediger

Eksterne lenkerRediger