Mach (uttales /ˈmɑːk/) er måleformen for hastigheter i forhold til lydhastigheten. 1 Mach er lik lydens hastighet, mens 0,5 Mach er lik halvparten av lydens hastighet. Mach er oppkalt etter den østerrikske fysikeren Ernst Mach. Når man snakker om lydhastighet og Mach, har man fire soner å forholde seg til:

FA-18 Hornet bryter lydmuren

Det er viktig å vite at lydhastigheten ikke er den samme over alt. Når man snakker om Mach, er det lydhastigheten i luft man går ut ifra. Lydhastigheten i luft er avhengig av blant annet temperaturen på luften – jo lavere temperatur, jo lavere er lydhastigheten. Derfor vil ikke 1 Mach være den samme hastigheten i km/t ved for eksempel 20 ℃ som ved −20 ℃.

Ved standard atmosfæretrykk vil lydhastigheten ved havnivå (15 ℃) være på 661,7 knop (ca. 1 230 km/t), mens den ved 60 000 fots høyde (−56,5 ℃) vil være 573,8 knop (ca. 1 067 km/t).

Innenfor flybransjen snakker man ofte om «flyets kritiske Mach-nummer». Dette er et uttrykk for hvor fort et fly kan bevege seg igjennom luften før deler av luftstrømmen rundt flyet vil bli supersonisk. Selv om flyet beveger seg gjennom luften i en hastighet lavere enn 1 Mach, kan luft som blir dyttet til side av flyet øke hastigheten sin til over 1 Mach, noe som kan føre til sjokkbølger rundt flyet som kan rive flyet i stykker. Dette problemet oppstår i det transsoniske området. Et vanlig passasjerfly er ikke konstruert for overlydshastigheter, men kan øke sitt «kritiske Mach-nummer» ved hjelp av tilbakebøyde vinger (swept back wings) og andre teknikker.

Kilder rediger