MBD er en betegnelse innen psykiatrien som betegner atferdsvarianter som blant annet kjennetegnes ved hyperaktivitet og som skyldes små forstyrrelser i hjernen. Ordet er en forkortelse for det engelske minimal brain dysfunction, det vil si «ytterst liten funksjonsforstyrrelse i hjernen». Begrepet er en sekkebetegnelse og er fra 1990-tallet stort sett erstattet av den mer presise diagnosen ADD med eller uten hyperaktivitet som brukes om personer med oppmerksomhetssvikt, og utpreget impulsivitet. MBD ble på 1980-tallet særlig brukt om urolige barn med lærevansker.

MBD skyldes kroppslige, kjemisk-biologiske eller nevropsykologiske forstyrrelser og kan behandles med medikamenter. Det oppstår imidlertid svært lett psykiske og sosiale problemer som en følge av den uhensiktsmessige atferden, og disse behandles ofte med kognitiv atferdsterapi. Det er også mulig å tilrettelegge omgivelsene der problemene er store, for eksempel med spesialundervisning og annet for å gjøre skolehverdagen lettere for barn med MBD.

Se ogsåRediger

LitteraturRediger