Møystad gård


Møystad gård er en gård på Ridabu i Hamar kommune, Hedmark.

De eldste kildene som nevner Møystad daterer seg til 1396. Gården ble i 1828 kjøpt av lensmann Tøstie i Vang, og dagens hovedbygning ble også reist rundt denne tiden. Bygningen ble i denne perioden blant annet brukt til rettsforhandlinger frem til den ble solgt i 1878. I 1900 huset gården 6 familier, 2 gardsfolk, 17 tjenestefolk og 14 forsørgede (barn og unge). I 1911 ble gården solgt til staten og ble dermed en av statens første forsøksgårder. Virksomheten ble i 1974 flyttet til ApelsvollØstre Toten, men et gjødselsforsøk som ble påbegynt i 1920 holdes fortsatt gående.

Fra 1911 var Werner Christie bestyrer og drev forsøksstasjon i plantefordeling på gården.

Siden forsøksvirksomheten ble flyttet har gården vært benyttet av blant andre Blæstad landbruksskole, Hedmark forsøksring og Graminor AS. Etter flere fradelinger disponerer gården i dag om lag 300 dekar dyrket mark. Gården ble solgt til private eiere i 2010

LitteraturRediger

Elle, Th. (1955). 50 års forsøksvirksomhet innen jordbruket i Hedmark og Oppland fylker: Hedemarkens amst forsøksstasjon, Statens forsøksgard Møystad, 1905 - 1955. [Hamar].