Mørelinjen (selskap)

(Omdirigert fra Mørelinjen AS)

Mørelinjen AS var et norsk rutebilselskap opprettet i 1975 etter fusjon mellom Surnadal Billag og Angvik Auto, som begge deltok i Mørelinjen-samarbeidet med kjøring på strekningen Molde-Angvik-(Tingvoll). Navnet ble videreført etter fusjon med Trollheimen Trafikk i 1988, men hovedkontoret ble da flyttet fra Surna til Sunndalsøra. I 1998 ble selskapet fusjonert inn i HOB Møre.

HistorieRediger

På 1970-tallet skjedde det store endringer i rutebilnæringen. Det ble en utvikling mot færre selskaper som trafikkerte større regioner. I 1975 fusjonerte Surnadal Billag med Angvik Auto, og i 1976 med Rindal kommunale Auto. Nytt selskapsnavn ble Mørelinjen AS fra 1. april 1975. Rutebilstatistikken fra 1978 illustrerer omfanget av selskapets virksomhet: Antall helårs ansatte 96, 34 personbusser, 26 lastebiler, 5 kombinert person- og godsbusser og 16 tilhengere.[1]

Etter 1985 ble samarbeidet med Ålesund Bilruter, som også omfattet tidligere Vestnesruten, videreutviklet. Det gikk nå busser sammenhengende mellom Trondheim og Ålesund. Dermed slapp passasjerene å bytte underveis. NOR-WAY Bussekspress ble etablert 1. april 1988, og Mørelinjen sluttet seg til dette selskapet.[2] Bussene ble lakkert hvite og ble merket NOR-WAY i tillegg til Mørelinjen.

Utover 1980- og 1990-tallet skjedde det en rekke oppkjøp og fusjoner i rutebilbransjen. I 1988 ble Mørelinjen AS fusjonert med Trollheimen Trafikk AS. Det nye selskapet beholdt navnet Mørelinjen AS, men hovedkontoret ble lagt til Sunndalsøra. I 1996 kjøpte Hemne Orkladal Billag (HOB) majoritet i Mørelinjen AS. I 1997 fusjonerte HOB og Ålvundfjord Skysslag AS, som eide 72 % i Nordmøre Trafikkselskap i Kristiansund. Samme år kjøpte HOB også Molde Bilruter. Etter dette satt HOB med kontrollen over busstransporten i byene Molde og Kristiansund og korridorene mellom disse byene og Trondheim.

HOB opprettet et datterselskap, HOB Møre, som fra 1. januar 1998 videreførte driften fra tidligere Molde Bilruter, Mørelinjen og Nordmøre Trafikkselskap. Som følge av oppkjøp og fusjon ble navnet senere endret til Team Møre og til slutt Nettbuss Møre.

I 2001 ble HOB og Trondheim Trafikkselskap, etter langvarige forhandlinger, slått sammen til ett selskap. Det nye selskapet fikk navnet Team Trafikk og ble Norges tredje største busselskap. I 2002 ble Team Trafikk solgt til NSB-eide Nettbuss for 340 millioner kroner.

ReferanserRediger

  1. ^ 50 år for fremgang: beretningsåret 1978-79 jubileumsberetning 1929-1979. (1979). Oslo: NRF.
  2. ^ Sæther, E. (1997). 10 år med Nor-Way bussekspress : 24. februar 1997. Oslo: Nor-Way bussekspress.

LitteraturRediger

  • Berild, Sveinung: Mørelinjen 75 år. Artikkel i bladet «Rutebil» nr. 113, februar 2011 (s. 16-25).
  • Berild, Sveinung: Surnadal Billag - et tilbakeblikk. Artikkel i bladet «Rutebil» nr. 120, august 2012 (s. 36-44).
  • Hjermann, Lasse. (redaksjonsnemnd: Hjermann, Lasse; Høsteng, Arne Kristian; Vollstad, Knut) 2001. Rutebilnæring under omstilling 1965-2000.Transportbedriftenes landsforening Møre og Romsdal. Molde, 2001. 137 sider. ISBN 82-7955-028-3
  • Sæter, E. (1990). 75 år med KOA til Mørelinjen. Sunndalsøra: Mørelinjen.