Mål på høyfrekvent innhold

Mål på høyfrekvent innhold (high frequency content, HFC) brukes innen digital signalbehandling for å indikere hvor mye av innholdet i et signal som befinner seg i det høye frekvensene. Man tar utgangspunkt i et spektrum, typisk en Short-time Fourier transform. Størrelsen på hver søyle i spekter-histogrammet legges sammen, men hver søyle ganges med sin posisjon i spekteret, som er proporsjonalt med frekvensen. Høyfrekvente bidrag vektes altså mer enn lavfrekvente:

Dette målet baserer seg ikke på noen analogi til menneskelig hørsel, men kan likevel vere nyttig i for eksempel onset deteksjon, det vil si når i et opptak ett musikkstykke eller et instrument dukker opp.

Beregningene er essensielt de samme som for spektral sentroide, men uten normalisering.

LitteraturRediger

  • P. Brossier, J. P. Bello and M. D. Plumbley. Real-time temporal segmentation of note objects in music signals, in Proceedings of the International Computer Music Conference (ICMC 2004), Miami, Florida, USA, November 1-6, 2004.
  • Masri, P. (1996). Computer modeling of Sound for Transformation and Synthesis of Musical Signal. PhD dissertation, University of Bristol.