Lytisk syklus

Den lytiske syklus er en av to former for formering av virus, hvor den andre er den lysogene syklus. Den lytiske syklus blir ofte ansett som hovedformen for formering siden den resulterer i ødeleggelse av den infiserte cellen.

Lytisk syklus sammenlignet med lysogen syklus