Lys sandhopper

krepsdyrart

Lys sandhopper (Talitrus saltator) er en art i slekten Talitrus innenfor tangloppefamilien av ordenen Senticaudata, som inngår i gruppen av amfipoder.

Lys sandhopper
Nomenklatur
Talitrus saltator
(Montagu, 1808)
Synonymi
Talitrus littoralis,
Talitrus locustra
Populærnavn
lys sandhopper
Hører til
Talitrus,
Talitridae,
Senticaudata,
amfipoder,
storkreps
Økologi
Habitat: hav, strender

Dette er bentiske bunndyr, men lys sandhopper lever i fjæra helt inn mot land og kan overleve en stund i landdrevet tangavfall. Den lever i hele Nord-Atlanteren, store deler av Middelhavet inklusive Kreta og Svartehavet, og i havet utenfor Nord-Europa inklusive Østersjøen, nordover til størstedelen av Sør-Norge. Om dagen kan den leve begravet 10-30 mm nede i sandbunnen, og den graver seg også ned slik ved høyvann samt vinterstid. Arten følger fjærebevegelsene og er et vanlig syn på sandstrender, spesielt hvor mye tang og tare har drevet opp på land.

Lys sandhopper blir oftest 10-20 mm lang og gråbrun, og består av tre tydelige kroppsseksjoner - hode, thorax, og bakparti. De to sistnevnte kroppsdelene er leddelte og glatte. Antennene er tydelige og den ene er atskillig lengre og større enn den andre, spesielt hos hannene. Den har 7 par av lemmer, og kan hoppe ganske langt og høyt, mer enn 30 centimeter, dog uten å ha noen kontroll på retningen. Munndelene henger ned og øynene er svarte. Den flapp-aktige haledelen er litt bredere enn den er lang, med flere ledd.

Den forveksles lett med mørk sandhopper (Orchestia gammarellus), men sistnevnte er rødbrun og har en kraftig hale, og hannen har en forstørret klo på det ene benparet.

Eksterne lenker

rediger