Lyngen sorenskriveri

Lyngen sorenskriveri var et sorenskriveri i Troms fylke mellom 1. januar 1917 og 1. juli 1990. Det oppstod som følge av at Tromsø sorenskriveri ble nedlagt, og i stedet fikk man to nye, kalt Lyngen og Malangen sorenskriveri. Lyngen sorenskriveri omfattet da følgende tinglag: Karlsøy, Lyngen og Skjervøy. Fra 23. september 1921 ble også Tromsøysund tinglag overført til Lyngen sorenskriveri. Fra slutten av 1920-tallet sluttet man å bruke benevnelsen tinglag. Sorenskriveriet dekket nå følgende herreder: Tromsøysund, Sørfjord (fra 1.oktober 1937 navneskifte til Ullsfjord), Karlsøy, Helgøy, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Lyngen (fra omkring 1930 delt i kommunene Lyngen, Kåfjord og Storfjord).

Neste endring av jurisdiksjonsområde fant sted i 1964. Deler av Hillesøy, samt de tidligere øydelene av Tromsøysund kommune med unntak av Tromsøya ble lagt inn under Lyngen sorenskriveri. Ullsfjord og fastlandsdelene av tidligere Tromsøysund kommune ble overført til Malangen sorenskriveri. Fra 1. april 1985 ble Balsfjord kommune overført til Lyngen sorenskriveris jurisdiksjonsområde.

1. juli 1990 ble Lyngen sorenskriveri nedlagt. Embetets jurisdiksjonsområde ble fra denne dato en del av den nyopprettede Nord-Troms herredsrett sitt distrikt.

Arkiv rediger

Arkivet etter Lyngen sorenskriveri er avlevert til Statsarkivet i Tromsø i flere omganger. Det daværende Statsarkivkontoret i Tromsø mottok i 1955 64 protokoller, disse utgjorde omtrent 2,8 hyllemeter. I 1989 og 1990 avleverte Lyngen sorenskriveri henholdsvis 51,5 og 9,5 hyllemeter til Statsarkivet i Tromsø. I 2001 kom den det ytterligere arkivmateriale, i alt 6,9 hyllemeter. Arkivmaterialet utgjør i dag samlet om lag 70,7 hyllemeter. Av dette utgjør pantebøker og panteregistre 3 hyllemeter.

Kilder rediger

Statsarkivet i Tromsø: Arkivkatalog for Lyngen sorenskriveri.

Eksterne lenker rediger