Lyddusj, også skrevet lyd-dusj er en retningstyrt høyttaler som fokuserer lyden mot lytterens hode, samtidig som lyden isoleres i størst mulig grad fra omgivelsene.

Konstruksjonen er enten parabelformet eller halvkuleformet. Lydgiveren peker opp i halvkulen som igjen reflekterer lyden direkte mot fokuspunktet. De enkleste modellene gjengir kun mono, mens de halvkuleformede (hemisfæriske) også er istand til å gjengi lyd i stereofoni.

En lyddusj henger i de fleste tilfelle fra taket og «dusjer» lyden over lytterens hode, og dette har gitt opphav til navnet. Det primære formålet med en lyddusj er å fokusere lyden til et spesielt punkt, samtidig som uønsket lyd til omgivelsene (spillover) reduseres til et minimum. Den beste lydseparasjonen oppnås med halvkuleformede lyddusjer

Det finnes også andre varianter av retningsstyrte høyttalere. Dette omfatter både flate paneler og datastyrte fokuserte høyttalere.

BruksområderRediger

Lyddusjer brukes på steder hvor det er ønskelig å styre et budskap (tale eller lydopplevelse) til en mottaker uten at omgivelsene til stadighet blir forstyrret. Museer, opplevelsessentre, lyttestasjoner, kunstinstallasjoner og trafikkinformasjon er vanlige brukere. På Oslo lufthavn, Gardermoen inngikk flere lyddusjer som kunstneriske element, og enkelte av disse dusjene er stadig aktive.

Steder hvor halvkuleformede (hemisfæriske) lyddusjer er i daglig brukRediger

Museer: Fotballmuseet, Teknisk Museum, Norsk vegmuseum, Skimuseet, Eidsvoll 1814-utstillingen ...

Opplevelsessentre: NRK Aktivum Opplevelsessenter, VilVite Senteret, Aftenposten, VG, IKEA, Coca Cola, Drammens Tidende, Det Danske Folketing, Jyllandsposten

KilderRediger