Lunghua Civilian Assembly Centre

Lunghua Civil Assembly Centre var en av de interneringsleirer som ble opprettet av Japan i Shanghai for europeiske og amerikanske sivile etter at japanerne overtok makten i hele Shanghai i desember 1942, under den andre verdenskrig. Den britiske forfatteren James Graham Ballard var som ung gutt internert i denne leiren, og hans opplevelser der inspirerte hans bok Empire of the Sun.