Luftmotstand

Friksjon fra gasspartiklene i luften som bremser legemers bevegelse

Luftmotstand er kraften fra gasspartiklene i luften som virker på et legeme som beveger seg gjennom luften, og som motvirker (bremser) legemets bevegelse.

Motstandskraften () som virker på et legeme som forflytter seg gjennom et medium, gass eller væske, er gitt ved formelen:

hvor: