Luftmotstand er kraften fra gasspartiklene i luften som virker på et legeme som beveger seg med gjennom luften, og som motvirker (bremser) legemets bevegelse.

Motstandskraften () som virker på et legeme som forflytter seg gjennom et medium, gass eller væske, er gitt ved formelen:

hvor: