Dyrevelferdsloven

(Omdirigert fra «Lov om dyrevelferd»)

Lov om dyrevelferd er en lov som regulerer pattedyrs, fuglers, padders, froskers, salamanders, krypdyrs, fisk og krepsdyrs velferd i Norge. Loven erstattet Lov om dyrevern i 2009.

Dyrevelferdsloven
Typelov
VirkeområdeNorge
I kraft1. januar 2010
Nettsidelovdata.no

Mattilsynet er tilsynsmyndighet, og kan til enhver tid, sammen med medlem av dyrevernnemnd og politi, inspisere de dyr, og de steder og rom dyrene oppholder seg, som kommer inn under loven.

Eksterne lenker rediger