Grønt belte (Storbritannia)

(Omdirigert fra Londons grønne belte)
Se også grønt belte (andre betydninger).

Et grønt belte er i britisk byplanlegging et konsept for å kontrollere byers vekst. Det første grønne beltet ble opprettet rundt London av boligminister Duncan Sandys. Konseptet består av at det opprettes en ring rundt byer hvor det er restriksjoner på bygging slik at man beholder naturområder og landsbygd.

PolitikkRediger

Politikken som ligger bak grønne belter er nedfelt i regjeringens Planning Policy Guidance Note 2: Green Belts, et rundskriv om reguleringspolitikk. Lokale myndigheter er ikke bundet av dokumentet, men blir sterkt anbefalt å følge prinsippene når de vurderer reguleringsendringer som kan føre til urbanisering av nye områder, eller når de har planer om å innføre et grønt belte.

Det er definert fem mål for grønne belter:

  • Å stoppe uhindret spredning av store, tett bebygde områder
  • Å hindre nabobyer i å smelte sammen
  • Å beskytte landsbygden fra å bli tatt over av byene
  • Å bevare historiske byers spesielle karakter
  • Å bidra til byfornyelse ved å oppmuntre til gjenbruk av eiendommer fremfor nybygning

Det man anser for å være de fremste fordelene og mulighetene med grønne belter er:

  • Mulighet for å finne åpne naturområder nær byene
  • Mulighet for fritidsaktiviteter i naturen
  • Bevaring av vakre landskap
  • Sikring av miljøinteresser
  • Bevaring av dyrket mark, skog og annen eiendom knyttet til primærnæringer

Grønne belter i EnglandRediger

Per 2003 var det fjorten grønne belter i England, som tilsammen beskyttet 13% av arealet.

Areal (km²)
5133 London (Metropolitan Green Belt)
2578 Nordvest-England (Merseyside og Stor-Manchester)
2556 South Yorkshire og West Yorkshire
2315 West Midlands
825 Det sørvestlige Hampshire og sørøstlige Dorset (Bournemouth/Poole, New Forest)
688 Avon (Bristol og Bath)
663 Tyne and Wear
618 Nottingham og Derby
441 Stoke-on-Trent
350 Oxford
267 Cambridge
262 York
70 Gloucester og Cheltenham
0.7 Burton upon Trent og Swadlincote
16 766