Lofot-eruptivene er en geologisk provins som dekker omtrent halvparten av området Lofoten og Vesterålen. Dette er intrusive bergarter hvorav omtrent halvparten dekkes av Raftsund-mangeritten. Intrusivene er 1700 til 1800 millioner år gamle og sterkt forvitret.

Lofot-eruptivene ble intrudert av Lødingen-granitten for 1400 millioner år siden. Etter dette ble det dannet en suprakrustal serie som tilhører Leknes-gruppen, som består av kvartsitt, glimmerskifer, amfibolitt og marmor.