Lodje eller lodi betegner en kompakt båt- eller lektertype, som på norsk kalles lørje eller lorje. Typen er i sin enkleste (og mest opprinnelige) form nærmest firkantet og butt i begge ender, men også spissgattede båter med seilføring kunne gå under denne betegnelsen.

Rekonstruert estisk lodje

Lodjer ble konstruert for transportoppdrag med passasjerer, bulk- og annen last langs kysten og på innsjøer og elver. Spissgatta fartøy ble med tiden utstyrt med mast og råseil. Skroget hadde usedvanlig stor bredde i forhold til lengden. Bevarte fotografier fra tiden før første verdenskrig viser brede og butte båter med en overbygning midtskips og mast for råseil.

Lodje ble også brukt som betegnelse på elve- og kystfartøyene som de russiske pomorene brukte i handelen med fisk i Nord-Norge. Typen var også vanlig i mange andre Østersjøstater.

Russiske lodjer driver fiskeoppkjøp i Finnmark i 1845. Illustrasjon fra Skilling-Magazin 1845

LitteraturRediger

  • Carl-Oluf Cederland, artikkel The lodja and other vessels, boken Sewn Plank Boats, 1985 ISBN 0-86054-352-8