Ljørkoie

Ljørkoie er en liten hytte eller hus med åpen ljore.

Stor-Elvdalskoia på Hedmarksmuseet.

Ljørkoie bestod som regel av laftet tømmer og kjennetegnes med åpent ildsted midt i rommet og en ljore, et åpent hull i taket, som fungerer som primitivt avløp for røyk.

Som vinterhusvær ble ljørkoier lengst brukt av ukependlende skogsarbeidere, og de siste gikk ut av bruk på 1930-tallet. Som sommerhusvær eller til fritidsformål finnes det fortsatt både gamle og nybygde ljørkoier på slåtteenger, i jaktterreng, langs tømmerfløtingsvassdrag og ved en del ski- og turløyper.

Se ogsåRediger