Det tidlige Song-dynasti

(Omdirigert fra «Liu Song-dynastiet»)

Det tidlige Song-dynasti er en epoke i Kinas historie som varte fra 420 til 479 e.Kr. Etter Jin-dynastiets fall ble Kina delt i en nordlig og en sørlig sfære; det innleder Nord- og Sør-dynastienes tid (420-581). Av sør-dynastiene ble Song-dynastiet det første. Det ble avløst av Qi-dynastiet (479-502). Song-dynastiet konfronterte i nord Det nordlige Wei-dynasti, som var blitt grunnlagt av de nomadiske tuobaene. Song Shu («Song-boken») er et kinesisk historieverk i 100 bind som beskriver det tidlige Song-dynasti.

Liu Song (Det tidlige Song-dynasti) er i sør
Administrative enheter i riket

Dynastietss grunnleggelse rediger

Jindynastiet (265–420) ble tidlig på 400-tallet plaget av bondeopprør, som senere ble slått med av Liu Yu, som også beseiret Sørlige Yan og Senere Qin. Liu Yu fikk mer og mer makt og i 420 avsatte han keiser Jin Gongdi, og gjorde seg selv til keiser Song Wudi over Songdynastiet, og innledet regjeringsperioden Yongchu.[trenger referanse]

Dynastiet ble kalt Liu Song etter grunnleggerens slektsnavn. Liu Song var den første av sør-dynastiene, og opprettelsen av Liu Song markerer starten av den krigerske epoke Nord- og Sør-dynastienes tid.[trenger referanse]

Keiser Song Wudi gjennomførte en rekke reformer og gav lover for å løse problemene med grusomme jordeiere, styrket administrasjonen, og det skapte en meget velstående stat i perioden da hans sønn Song Wendi (regj. 424–453) regjerte.[1] Parallelt med oppbyggelsen av regjeringen måtte keiserne stadig slå tilbake mot invaderende stammer fra nord.

Keiser Song Wudi var taoist, og styrte landet etter taoistiske prinsipper. Til tross for dette blomstret buddhismen i landet.[trenger referanse]

I keiser Wendis regjeringstid ble taoismen sterkere.[2]

Dynastiets fall rediger

Xianbei-folket i nord i Nordlige Wei forente det nordlige Kina i 439 beveget seg deretter sørover.[trenger referanse] I år 450 ble Liu Song angrepet av Nordlige Weis hær på 100 000 soldater bestående av infanteri og kavaleri.[trenger referanse] Liu Song ble kraftig svekket av krigen.

Keiser Song Wendi ble myrdet kort etter, noe som førte til indre maktkamper i riket, og mange familiemord ble utført i kampen om makten.[1] I 479 tok Xiao Daocheng, en general fra den keiserlige hær, makten over Song og utropte seg som keiser Gao og grunnla dynastiet Sørlige Qi.[1]

Liu Song kontrollerte en stor del av territoriet sør for Gulelven, men området mellom Gulelven og Huaielven gikk tapt til Nordlige Wei under keiser Song Mingdi (regh. 465–472).[3] Liu Songs hovedstad var Jiankang (dagens Nanjing).[3]

Herskere rediger

Det tidlige Song-dynastis herskere (420-479)
Shi Hao Tempelnavn Slektsnavn og gitt navn Regjeringstid Æranavn og periode
Konvensjon: Liu eller Nan «Song» + posthumt navn + «di». «Song Wudi» gjelder Liu Yu.
Wu (武, pinyin ) Gaozu, 高祖 Liu Yu (劉裕, liú yù) 420-422 Yongchu (永初 yǒng chū) 420-422
Shao, (少, shaò)   Liu Yifu (劉義符, liú yì fú) 423-424 Jingping (景平, jǐng píng) 423-424
Wen, 文, py. wén Taizu (太祖) eller Zhongzong (中宗) Liu Yilong (劉義隆, liú yì lóng) 424-453 Yuanjia (元嘉, yuán jiā) 424-453
Yuanxiong, 元兇   Liu Shao (劉劭, liú shào) 453-454 Taichu (太初, taì chū) 453-454
Xiaowu, 孝武, py. xiaò wǔ Shizu (世祖) Liu Jun (劉駿, liú jùn) 454-464 Xiaojian (孝建, xiaō jiàn) 454-456

Daming (大明, dà míng) 457-464

(Qian) Fei (前廢, qián feì)   Liu Ziye (劉子業, liú zǐ yè) 465 Yongguang (永光, yǒng guāng) 465

Jinghe (景和, jǐng hé) 465

Ming (明, míng) Taizong (太宗) Liu Yu (劉彧, liú yù) 465-472 Taishi (泰始, taì shǐ) 465-471

Taiyu (泰豫, taì yù) 472

(Hou) Fei, (後廢, hoù feì) eller Cangwu Wang (蒼梧王, cāng wú wáng)   Liu Yu (劉昱, liú yù) 473-477 Yuanhui (元徽, yuán huī) 473-477
Shun (順, shùn)   Liu Zhun (劉準, liú zhǔn) 477-479 Shengming (昇明, shēng míng) 477-479

Referanser rediger

  1. ^ a b c THE HISTORY AND CIVILIZATION OF CHINA (engelska). 中央文献出版社. 2003. s. 78–79. ISBN 7-5073-1360-3. 
  2. ^ «Liu Song Dynasty: Emperors Wudi, Ying Yang Wang, Wendi» (engelska). Learn Chinese History. Besøkt 23. november 2016. 
  3. ^ a b «Chinese History - Southern Dynasties 南朝 (420~589)» (engelska). ChinaKnowledge.de. Besøkt 1. november 2016. 

Litteratur rediger

  • Victor Cunrui Xiong, Historical Dictionary of Medieval China, Lanham, Scarecrow Press, coll. « Historical dictionaries of ancient civilizations and historical eras », 2009 (ISBN 978-0-8108-6053-7)
  • David A. Graff, Medieval Chinese Warfare, 300-900, Londres et New York, Routledge, coll. « Warfare & History », 2002
  • Albert E. Dien, Six Dynasties Civilization, New Haven, Yale University Press, coll. « Early Chinese civilization series », 2007
  • Mark Edward Lewis, China Between Empires : The Northern and Southern Dynasties, Cambridge et Londres, Belknap Press of Harvard University Press, coll. « History of imperial China », 2009