Liturgiske parafernalier

Liturgiske parafernalier er et fellesbegrep på gjenstander som brukes under feiringen av gudstjenester.

NattverdsfeiringRediger

De mest sentrale gjenstandene er de som brukes til nattverdsfeiringen, og som alle kirker som praktiserer nattverd har i det minste noen av. Enkelte av gjenstandene i denne kategorien er særegne for visse kirkesamfunn.

Navn KFormål Bilde
altervin Vin til nattverden; i noen kirker vanlig vin, i andre alkoholfri
antemesion Duk med innsydd relikvie; brukes ved katolsk og ortodoks feiring utenfor vigslet kirke  
aquamanile Liten vannmugge som brukes ved lavabo
ciborium Dyp skål til nattverdsbrød
corporale Duk som legges på alteret for å fange opp smuler (katolsk)
kalk Beger til vin  
kalkduk Klut til å rengjøre kalken med
lavabo Klut til å tørke prestens hender med
monstrans Brukes til å vise frem konsekrert nattverdsbrød (katolsk)  
nattverdsbrød Brød til nattverden; i noen kirker vanlig brød, i andre spesielle oblater  
patene Liten skål til nattverdsbrød  
pyx Dyp skål med lokk, eller lite medaljonglignende skrin, til konsekrert nattverdsbrød  
sakramentsklokke Klokke som det ringes med ved forvandlingen  

Til spesielle festerRediger

Navn Formål Bilde
Påskelys Stort vokslys, tennes i påsketiden og ved dåp  
Treklapper Trehammer som brukes i stedet for sakramentsklokke i katolske messer på skjærtorsdag