Altervin

sakral vin

Med altervin menes vin som brukes i feiringen av nattverd i kristen liturgi. Hva slags vin som brukes, eller om det i det hele tatt er vin, varierer mellom de forskjellige kirkesamfunn.

Ortodoks, anglikansk og katolsk altervinRediger

I Den ortodokse kirke, Den anglikanske kirke og Den katolske kirke brukes kun alkoholholdig vin av druer. Dersom noe annet brukes, er ikke nattverden lovlig eller gyldig feiret. Det eneste unntaket er at katolske prester som er alkoholikere kan få dispensasjon til å bruke gjæret druesaft, hvor gjæringen er stoppet før det er utviklet alkohol, såkalt mustum.

I enkelte kirker (deriblant den katolske og den anglikanske) er det tillatt med sterkvin såfremt denne er basert på vin fra druer. Fordelen med slik vin er at den har lang holdbarhet, og ettersom det normalt bare er presten som drikker av kalken under messen går det ikke med mye vin ved hver anledning.

Om vinen er rød eller hvit har ingen betydning, og siden det 17. århundre har vært svært vanlig med hvit vin. Årsaken til dette er bruken av kalkduker av hvitt lin til å tørke av kalken med; med rødvin blir de raskt umulige å få rene.

Protestantisk altervinRediger

I protestantiske kirker varierer praksis sterkt. En del praktiserer samme regler som i de ovennevnte kirker, mens andre foretrekker enten alkoholfri vin, druesaft eller saft av forskjellige bær.

I Den norske kirke brukes "Hvilken som helst type ren, vanlig druevin – hvit eller rød" (Gudstjenestebokens Generalrubrikker, s. 14) Det er menighetsrådet i hver enkelt menighet som avgjør om det skal brukes rød eller hvit vin, og om vinen skal være alkoholfri eller alkoholholdig. Alkoholholdig vin kan blandes opp med inntil 50% vann dersom menighetsrådet godkjenner dette. Mange menigheter bruker Vinmonopolets kirkevin, som er alkoholfri.