Liste over stortingsrepresentanter fra (Lister og) Mandals amt

Wikimedia-listeartikkel

Liste over stortingsrepresentanter fra (Lister og) Mandals amt.


Eidsvoll 1814Rediger

1814Rediger

Navn Kommentarer/suppleanter
Toldinspektør, kammerraad Christen Tidemand
Garvermester Jørgen Jørgensen

1815Rediger

Navn Kommentarer
Peder Jacobsen Bøgvald
Teis Lundegaard
Frederik Hansen Rested
Ole Torjussen Refsnes

1817Rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Isaach Isaachsen
Gaardbruker og postaapner Samul Simonsen Fedde
Foged Jens Erichstrup

1820Rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver og politimester Søren Gottffried Bøckmann
Gaardbruker, handlesmand og skibsreder Teis Lundegaard
Lærer og gaardbruker Ole Olsen Øveland

1823Rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, veiispektør og vaksinatør Michael Sevald Præstrup Aamodt
Foged Ulrik Frederik Jonstrup Barth
Lærer og gaardbruker Ole Olsen Øveland

1826Rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, handelsmand, skibsreder Teis Lundegaard
Kjøbmand, vicekonsul Gabriel Lund
Lærer og gaardbruker Ole Olsen Øveland

1829Rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, vicekonsul Gabriel Lund
Gaardbruker, skibsfører, skibsreder Reinert Tobias Tønnesen Bergsager
Gaardbruker, handelsmand, skibsreder Teis Lundegaard

1832Rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, handelsmand, skibsreder Teis Lundegaard
Gaardbruker, skibsfører, skibsreder Reinert Tobias Tønnesen Bergsager
Gaardbruker Ole Olsen Fidje
Gaardbruker Ole Olsen Øveland

1835Rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Olsen Øveland
Kibsreder, sagbrugseier, vicekonsul Jens Henrik Beer
Gaardbruker, skipperborger Gabriel Michelsen (Bordvig)
Handelsfuldmægtig Thomas Christian Larsen

1838Rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Assessor Mathias Bille Kjørboe
Urmaker Johannes Franciscus Jaschke
Sogneprest og provst Paul Brodahl Lassen
Gaardbruker, skipperborger Gabriel Michelsen (Bordvig)

1841Rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Aslak Reiersson Midhassel
Foged Gabriel Martin Heiberg
Gaardbruker Johan Frederik Knudzen Nødbæk
Skipperborger, samt gaardbruker Diderik Kornelius Mortensen Bøgvad

1844Rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, skipperborger Gabriel Michelsen (Bordvig)
Lærer og kirkesanger Søren Jaabæk
Gaardbruker Teis Lundegaard
Gaardbruker, trælasthandler Johan Frederik Knudzen Nødbæk

1847Rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lærer og kirkesanger Søren Jaabæk
Byfoged Christian Cornelius Paus
Kirkesanger og lærer Aanen Olsen Bergsager
Gaardbruker, skipperborger Gabriel Michelsen (Bordvig)

1850Rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lærer og kirkesanger Søren Jaabæk
Lærer Simon Pedersen Lie
Kirkesanger og lærer, gaardbruker Aanen Olsen Bergsager
Sogneprest Ulrik Bugge

1853Rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Lærer og kirkesanger Søren Jaabæk
Kirkesanger og lærer, gaardbruker Aanen Olsen Bergsager
Lærer Simon Pedersen Lie
Sogneprest Ulrik Bugge

1856Rediger

Navn Kommentarer/suppleanter
Lærer og kirkesanger Søren Jaabæk
Kirkesanger og lærer, gaardbruker Aanen Olsen Bergsager
Kaptein Mathias Bonsach Krogh Nannestad
Kontorist Hans Jacob Rolfsen (Birkeland)

1859Rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Søren Jaabæk
Kirkesanger og lærer, gaardbruker Aanen Olsen Bergsager
Gaardbruker Hans Jacob Rolfsen (Birkeland)
Lærer Simon Pedersen Lie

1862Rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Hans Jacob Rolfsen (Birkeland)
Gaardbruker Søren Jaabæk
Kirkesanger og lærer, gaardbruker Aanen Olsen Bergsager
Gaardbruker Sigbjørn Stenersen Helle

1865Rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Sigbjørn Stenersen Helle
Gaardbruker Hans Jacob Rolfsen (Birkeland)
Gaardbruker, skribent Søren Jaabæk
Underrettssakfører Edvard Hieronymus Bassøe Wattne

1868Rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Sigbjørn Stenersen Helle
Gaardbruker Søren Jaabæk
Gaardbruker Aanen Olsen Bergsager
Gaardbruker, sparebankkasserer Lars Tallaksen Foss

1870Rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Søren Jaabæk
Gaardbruker Aanen Olsen Bergsager
Gaardbruker, sparebankkasserer Lars Tallaksen Foss
Kirkesanger og lærer Even Rejerson

1873Rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Søren Jaabæk
Lensmand Simon Pedersen Holmesland
Kirkesanger og gaardbruker Even Rejerson
Lærer, kirkesanger Hans Pedersen Braadland

1876Rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Peder Pedersen Spilling
Gaardbruker Søren Jaabæk
Kirkesanger og gaardbruker Even Rejerson
Lensmand Simon Pedersen Holmesland

1879Rediger

Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Peder Johan Pedersen Holmesland
Kirkesanger og gaardbruker Even Rejerson
Gaardbruker Søren Jaabæk
Skibsreder og gaardbruker Johan Julius Olsen

1882Rediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker og Udskiftningsformand Peder Johan Pedersen Holmesland Venstre
Gaardbruker og Kirkesanger Even Rejerson Venstre
Gaardbruker og Skibsreder Johan Julius Olsen Venstre
Gaardbruker Søren Jaabæk Venstre

1885Rediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker og Skibsreder Johan Julius Olsen Venstre
Gaardbruker og Udskiftningsformand Peder Johan Pedersen Holmesland Venstre
Gaardbruker Søren Jaabæk Venstre
Gaardbruker og Kirkesanger Even Rejerson Venstre

1888Rediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker og Udskiftningsformand Peder Johan Pedersen Holmesland Det Moderate Venstre
Gaardbruker, Bankadministrator Søren Jaabæk Det Moderate Venstre
Kirkesanger, Gaardbruger Theodor Nilsen Stousland Det Moderate Venstre
Sogneprest Peder Tobias Eiesland Det Moderate Venstre

1891Rediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Kirkesanger, Gaardbruger Theodor Nilsen Stousland Venstre
Gaardbruger Thore Torkildsen Foss Venstre
Skibsreder, Gaardbruger Johan Julius Olsen Venstre
Lærer Abraham Berge Venstre

1894Rediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Skibsreder, Gaardbruger Johan Julius Olsen Venstre
Sogneprest Peder Tobias Eiesland Venstre
Gaardbruger Thore Torkildsen Foss Venstre
Lensmand Theodor Nilsen Stousland Venstre

1897Rediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Lærer Abraham Berge Venstre
Sogneprest Peder Tobias Eiesland Venstre
Lensmand Theodor Nilsen Stousland Venstre
Gaardbruger Thore Torkildsen Foss Venstre

1901Rediger

Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Lærer Abraham Berge Venstre
Gaardbruger Thore Torkildsen Foss Venstre
Gaardbruger Aasulv Bryggesaa Venstre
Gaardbruger Ole Glambeksen Fuglestvedt Venstre

1903Rediger

Navn Parti Kommentarer
Abraham Berge Venstre
Aasulv Olsen Bryggesa Venstre
Theodor Nilsen Stousland Venstre
Thore Torkildsen Foss Venstre

1906Rediger

krets Navn parti Kommentarer
Oddernes Gaardbruker, Statsrevisor Theodor Nilsen Stousland Venstre
Mandalen Gaardbruger Thore Torkildsen Foss Venstre
Lyngdal Gaardbruger Aasulv Bryggesaa Venstre
Lister Lensmand Abraham Berge Venstre

1910Rediger

krets Navn parti Kommentarer
Oddernes Theodor Nilsen Stousland Venstre Suppleant var Tomas Nikolai Torsvik.
Mandalen Thore Torkildsen Foss Venstre
Lyngdal Aasulv Bryggesaa Venstre
Lister Abraham Berge Det Frisinnede Venstre Statsråd i Finansdepartementet i Konow (S.B.)'s regjering. Suppleant var Nils Andreas Aanensen Djuvik.

1912Rediger

krets Navn parti Kommentarer/Suppleanter
Oddernes Endre Asbjørnsen Ugland Venstre Hans Syvertsen Nyvold
Mandalen Thore Torkildsen Foss Venstre Andreas Jonson Kaddeland
Lyngdal Aasulv Bryggesaa Venstre Gunnuf Jakobsen Eiesland
Lister Karl Sanne Høyre

1915Rediger

krets Navn parti Kommentarer/Suppleanter
Oddernes Endre Asbjørnsen Ugland Venstre Olav Anderson Øverland
Mandalen Peder Einar Pedersen Spilling Venstre Jon Nilsen Fidje
Lyngdal Gunnuf Jakobsen Eiesland Venstre Torkell Andreasson Netland
Lister Ole Walaas Selvaag Venstre Hans Andreas Johannesson Seland

1918Rediger

krets Navn parti Kommentarer/Suppleanter
Oddernes Nils Salveson Belland Venstre
Mandalen Peder Einar Pedersen Spilling Venstre Gabriel Endresen Moseid
Lyngdal Gunnuf Jakobsen Eiesland Venstre
Lister Karl Sanne Høyre


Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste[død lenke]

kildevilkår[død lenke] "(En del av) De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes Politikerarkiv. NSD er ikke ansvarlig for hverken analysen av dataene, eller for de tolkninger som her er gjort."