Liste over stortingsrepresentanter fra (Lister og) Mandals amt

Wikimedia-listeartikkel

Liste over stortingsrepresentanter fra (Lister og) Mandals amt.


Eidsvoll 1814

rediger
Navn Kommentarer/suppleanter
Toldinspektør, kammerraad Christen Tidemand
Garvermester Jørgen Jørgensen
Navn Kommentarer
Peder Jacobsen Bøgvald
Teis Lundegaard
Frederik Hansen Rested
Ole Torjussen Refsnes
Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Isaach Isaachsen
Gaardbruker og postaapner Samul Simonsen Fedde
Foged Jens Erichstrup
Navn Kommentarer/Suppleanter
Sorenskriver og politimester Søren Gottffried Bøckmann
Gaardbruker, handlesmand og skibsreder Teis Lundegaard
Lærer og gaardbruker Ole Olsen Øveland
Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, veiispektør og vaksinatør Michael Sevald Præstrup Aamodt
Foged Ulrik Frederik Jonstrup Barth
Lærer og gaardbruker Ole Olsen Øveland
Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, handelsmand, skibsreder Teis Lundegaard
Kjøbmand, vicekonsul Gabriel Lund
Lærer og gaardbruker Ole Olsen Øveland
Navn Kommentarer/Suppleanter
Kjøbmand, vicekonsul Gabriel Lund
Gaardbruker, skibsfører, skibsreder Reinert Tobias Tønnesen Bergsager
Gaardbruker, handelsmand, skibsreder Teis Lundegaard
Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, handelsmand, skibsreder Teis Lundegaard
Gaardbruker, skibsfører, skibsreder Reinert Tobias Tønnesen Bergsager
Gaardbruker Ole Olsen Fidje
Gaardbruker Ole Olsen Øveland
Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Ole Olsen Øveland
Kibsreder, sagbrugseier, vicekonsul Jens Henrik Beer
Gaardbruker, skipperborger Gabriel Michelsen (Bordvig)
Handelsfuldmægtig Thomas Christian Larsen
Navn Kommentarer/Suppleanter
Assessor Mathias Bille Kjørboe
Urmaker Johannes Franciscus Jaschke
Sogneprest og provst Paul Brodahl Lassen
Gaardbruker, skipperborger Gabriel Michelsen (Bordvig)
Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Aslak Reiersson Midhassel
Foged Gabriel Martin Heiberg
Gaardbruker Johan Frederik Knudzen Nødbæk
Skipperborger, samt gaardbruker Diderik Kornelius Mortensen Bøgvad
Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker, skipperborger Gabriel Michelsen (Bordvig)
Lærer og kirkesanger Søren Jaabæk
Gaardbruker Teis Lundegaard
Gaardbruker, trælasthandler Johan Frederik Knudzen Nødbæk
Navn Kommentarer/Suppleanter
Lærer og kirkesanger Søren Jaabæk
Byfoged Christian Cornelius Paus
Kirkesanger og lærer Aanen Olsen Bergsager
Gaardbruker, skipperborger Gabriel Michelsen (Bordvig)
Navn Kommentarer/Suppleanter
Lærer og kirkesanger Søren Jaabæk
Lærer Simon Pedersen Lie
Kirkesanger og lærer, gaardbruker Aanen Olsen Bergsager
Sogneprest Ulrik Bugge
Navn Kommentarer/Suppleanter
Lærer og kirkesanger Søren Jaabæk
Kirkesanger og lærer, gaardbruker Aanen Olsen Bergsager
Lærer Simon Pedersen Lie
Sogneprest Ulrik Bugge
Navn Kommentarer/suppleanter
Lærer og kirkesanger Søren Jaabæk
Kirkesanger og lærer, gaardbruker Aanen Olsen Bergsager
Kaptein Mathias Bonsach Krogh Nannestad
Kontorist Hans Jacob Rolfsen (Birkeland)
Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Søren Jaabæk
Kirkesanger og lærer, gaardbruker Aanen Olsen Bergsager
Gaardbruker Hans Jacob Rolfsen (Birkeland)
Lærer Simon Pedersen Lie
Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Hans Jacob Rolfsen (Birkeland)
Gaardbruker Søren Jaabæk
Kirkesanger og lærer, gaardbruker Aanen Olsen Bergsager
Gaardbruker Sigbjørn Stenersen Helle
Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Sigbjørn Stenersen Helle
Gaardbruker Hans Jacob Rolfsen (Birkeland)
Gaardbruker, skribent Søren Jaabæk
Underrettssakfører Edvard Hieronymus Bassøe Wattne
Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Sigbjørn Stenersen Helle
Gaardbruker Søren Jaabæk
Gaardbruker Aanen Olsen Bergsager
Gaardbruker, sparebankkasserer Lars Tallaksen Foss
Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Søren Jaabæk
Gaardbruker Aanen Olsen Bergsager
Gaardbruker, sparebankkasserer Lars Tallaksen Foss
Kirkesanger og lærer Even Rejerson
Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Søren Jaabæk
Lensmand Simon Pedersen Holmesland
Kirkesanger og gaardbruker Even Rejerson
Lærer, kirkesanger Hans Pedersen Braadland
Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Peder Pedersen Spilling
Gaardbruker Søren Jaabæk
Kirkesanger og gaardbruker Even Rejerson
Lensmand Simon Pedersen Holmesland
Navn Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker Peder Johan Pedersen Holmesland
Kirkesanger og gaardbruker Even Rejerson
Gaardbruker Søren Jaabæk
Skibsreder og gaardbruker Johan Julius Olsen
Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker og Udskiftningsformand Peder Johan Pedersen Holmesland Venstre
Gaardbruker og Kirkesanger Even Rejerson Venstre
Gaardbruker og Skibsreder Johan Julius Olsen Venstre
Gaardbruker Søren Jaabæk Venstre
Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker og Skibsreder Johan Julius Olsen Venstre
Gaardbruker og Udskiftningsformand Peder Johan Pedersen Holmesland Venstre
Gaardbruker Søren Jaabæk Venstre
Gaardbruker og Kirkesanger Even Rejerson Venstre
Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Gaardbruker og Udskiftningsformand Peder Johan Pedersen Holmesland Det Moderate Venstre
Gaardbruker, Bankadministrator Søren Jaabæk Det Moderate Venstre
Kirkesanger, Gaardbruger Theodor Nilsen Stousland Det Moderate Venstre
Sogneprest Peder Tobias Eiesland Det Moderate Venstre
Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Kirkesanger, Gaardbruger Theodor Nilsen Stousland Venstre
Gaardbruger Thore Torkildsen Foss Venstre
Skibsreder, Gaardbruger Johan Julius Olsen Venstre
Lærer Abraham Berge Venstre
Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Skibsreder, Gaardbruger Johan Julius Olsen Venstre
Sogneprest Peder Tobias Eiesland Venstre
Gaardbruger Thore Torkildsen Foss Venstre
Lensmand Theodor Nilsen Stousland Venstre
Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Lærer Abraham Berge Venstre
Sogneprest Peder Tobias Eiesland Venstre
Lensmand Theodor Nilsen Stousland Venstre
Gaardbruger Thore Torkildsen Foss Venstre
Navn Parti Kommentarer/Suppleanter
Lærer Abraham Berge Venstre
Gaardbruger Thore Torkildsen Foss Venstre
Gaardbruger Aasulv Bryggesaa Venstre
Gaardbruger Ole Glambeksen Fuglestvedt Venstre
Navn Parti Kommentarer
Abraham Berge Venstre
Aasulv Olsen Bryggesa Venstre
Theodor Nilsen Stousland Venstre
Thore Torkildsen Foss Venstre
krets Navn parti Kommentarer
Oddernes Gaardbruker, Statsrevisor Theodor Nilsen Stousland Venstre
Mandalen Gaardbruger Thore Torkildsen Foss Venstre
Lyngdal Gaardbruger Aasulv Bryggesaa Venstre
Lister Lensmand Abraham Berge Venstre
krets Navn parti Kommentarer
Oddernes Theodor Nilsen Stousland Venstre Suppleant var Tomas Nikolai Torsvik.
Mandalen Thore Torkildsen Foss Venstre
Lyngdal Aasulv Bryggesaa Venstre
Lister Abraham Berge Det Frisinnede Venstre Statsråd i Finansdepartementet i Konow (S.B.)'s regjering. Suppleant var Nils Andreas Aanensen Djuvik.
krets Navn parti Kommentarer/Suppleanter
Oddernes Endre Asbjørnsen Ugland Venstre Hans Syvertsen Nyvold
Mandalen Thore Torkildsen Foss Venstre Andreas Jonson Kaddeland
Lyngdal Aasulv Bryggesaa Venstre Gunnuf Jakobsen Eiesland
Lister Karl Sanne Høyre
krets Navn parti Kommentarer/Suppleanter
Oddernes Endre Asbjørnsen Ugland Venstre Olav Anderson Øverland
Mandalen Peder Einar Pedersen Spilling Venstre Jon Nilsen Fidje
Lyngdal Gunnuf Jakobsen Eiesland Venstre Torkell Andreasson Netland
Lister Ole Walaas Selvaag Venstre Hans Andreas Johannesson Seland
krets Navn parti Kommentarer/Suppleanter
Oddernes Nils Salveson Belland Venstre
Mandalen Peder Einar Pedersen Spilling Venstre Gabriel Endresen Moseid
Lyngdal Gunnuf Jakobsen Eiesland Venstre
Lister Karl Sanne Høyre


Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste[død lenke]

kildevilkår[død lenke] "(En del av) De data som er benyttet i denne publikasjonen er hentet fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes Politikerarkiv. NSD er ikke ansvarlig for hverken analysen av dataene, eller for de tolkninger som her er gjort."

Autoritetsdata