Liste over romerske legioner

Wikimedia-listeartikkel

Listen over romerske legioner er organisert etter nummereringen av legionene. Mange numre ble brukt om igjen etter at en legion var oppløst, og de ble derfor identifisert også med tilnavn. Legionene som er oppgitt er fra keiserdømmet; under republikken var bare fire av dem stående enheter.

Listen inkluderer tilnavnets betydning, stedet de ble opprettet, perioden legionen var aktiv, årsaken til oppløsning hvis kjent samt navnet på den som rekrutterte legionen først dersom det er kjent.

Legio I rediger

Legion Tilnavn Opprettelsessted Aktiv Oppløst Rekruttert av
Legio I Germanica Den germanske 48 f.Kr.70 Knust i det bataviske opprør Julius Cæsar
Legio I Adiutrix Hjelper 68 til etter 444 Keiser Galba?
Legio I Italica Den italienske 22. september 665. årh. Keiser Nero
Legio I Macriana liberatrix Macers frigjører 6869 Lucius Clodius Macer, guvernør i Africa
Legio I Minervia Gudinnen Minervas 82 til minst 4. årh. Keiser Domitian
Legio I Parthica Den parthiske 197 til tidlig 6. årh. Keiser Septimius Severus

Legio II rediger

Legion Tilnavn Opprettelsessted Aktiv Oppløst Rekruttert av
Legio II Adiutrix Pia Fidelus Trofast og lojal hjelper 70 til minst 3. årh. Keiser Vespasian
Legio II Augusta Augustus' Før 9 til minst 3. årh. Keiser Augustus
Legio II Gallica Den galliske (identisk med II Augusta?) Aurasio Keiser Augustus?
Legio II Italica Den italienske 165 til tidlig 5. årh. Keiser Marcus Aurelius
Legio II Parthica Den parthiske 1974. årh. Keiser Septimius Severus
Legio II Traiana fortis Trajans sterke 105 til minst 3. årh. Keiser Trajan
Legio II Germanica Den germanske Fortsettelse av Traiana fortis 3. årh. til minst 5. årh. Keiser Caracalla

Legio III rediger

Legion Tilnavn Opprettelsessted Aktiv Oppløst Rekruttert av
Legio III Augusta Augustus' 43 f.Kr. til minst 4. årh. Octavian
Legio III Curenaica Den kyrenske Ant. ca. 36 f.Kr. til minst 5. årh. Marcus Antonius
Legio III Gallica Den galliske Ca. 49 f.Kr. til tidlig 4. årh. Julius Cæsar
Legio III Italica Den italienske 165 til tidlig 4. årh. Keiser Marcus Aurelius
Legio III Parthica Den parthiske Ca. 197 til tidlig 5. årh. Keiser Septimius Severus

Legio IV rediger

Legion Tilnavn Opprettelsessted Aktiv Oppløst Rekruttert av
Legio IV Macedonica Den makedonske 48 f.Kr.70 Oppløst av Vespasian Julius Cæsar
Legio IV Flava felix Den heldige flaviske Gjenopprettelse av IV Macedonia 70 til før 400 Keiser Vespasian
Legio IV Scythica Den skytiske Ca. 42 f.Kr. til tidlig 5. årh. Marcus Antonius

Legio V rediger

Legion Tilnavn Opprettelsessted Aktiv Oppløst Rekruttert av
Legio V Alaudae Lerkene 52 f.Kr.70 Knust i det bataviske opprør Julius Cæsar
Legio V Macedonica Den makedonske 43 f.Kr. til 5. årh. Gaius Vibius Pansa og Octavian
Legio V Urbana Den urbane Antagelig identisk med V Macedonica
Legio V Gallica Den galliske Antagelig identisk med V Macedonica

Legio VI rediger

Legion Tilnavn Opprettelsessted Aktiv Oppløst Rekruttert av
Legio VI Ferrata Jernkledd 53 f.Kr. til etter 250 Julius Cæsar
Legio VI Victrix Seirende 53. f.Kr. til sent 4. årh. Octavian
Legio VI Hispaniensis Den spanske Identisk med VI Victrix

Legio VII rediger

Legion Tilnavn Opprettelsessted Aktiv Oppløst Rekruttert av
Legio VII Claudia Pia Fidelis Den trofaste og lojale claudiske 58 f.Kr. til sent 4. årh. Julius Cæsar
Legio VII Gemina Tvilling Oktober 68 til sent 4. årh. Keiser Galba

Legio VIII rediger

Legion Tilnavn Opprettelsessted Aktiv Oppløst Rekruttert av
Legio VIII Augusta Augustus' 59 f.Kr. til etter 371 Julius Cæsar

Legio IX rediger

Legion Tilnavn Opprettelsessted Aktiv Oppløst Rekruttert av
Legio IX Hispana Den spanske Før 58 f.Kr. til før 160 Julius Cæsar

Legio X rediger

Legion Tilnavn Opprettelsessted Aktiv Oppløst Rekruttert av
Legio X Fretensis Sjøstredenes 41/40 f.Kr. til minst 260 Keiser Augustus
Legio X Gemina Tvilling 58 f.Kr. til tidlig 5. årh. Julius Cæsar
Legio X Equestris Ridder Tidlig navn for X Gemina

Legio XI rediger

Legion Tilnavn Opprettelsessted Aktiv Oppløst Rekruttert av
Legio XI Claudia Pia Fidelia Den trofaste og lojale claudiske 58 f.Kr.– tidlig 5. årh. Julius Cæsar

Legio XII rediger

Legion Tilnavn Opprettelsessted Aktiv Oppløst Rekruttert av
Legio XII Fulminata Tordnende 57 f.Kr. til minst 5. årh. Julius Cæsar

Legio XIII rediger

Legion Tilnavn Opprettelsessted Aktiv Oppløst Rekruttert av
Legio XIII Gemina Tvilling/Forent(United) 57 f.Kr. til minst 5. årh. Julius Cæsar

Legio XIV rediger

Legion Tilnavn Opprettelsessted Aktiv Oppløst Rekruttert av
Legio XIV Gemina Martia Victrix Tvilling, stridsseier Keiser Augustus

Legio XV rediger

Legion Tilnavn Opprettelsessted Aktiv Oppløst Rekruttert av
Legio XV Apollinaris Viet til Apollon 41/40 f.Kr.5. årh. Legionen trolig aktiv så sent som i perserkrigene på 290-tallet Keiser Augustus
Legio XV Primigenia Viet gudinnen Fortuna 3970 Knust i det bataviske opprør Keiser Caligula

Legio XVI rediger

Legion Tilnavn Opprettelsessted Aktiv Oppløst Rekruttert av
Legio XVI Gallica Den galliske 41/40 f.Kr.70 Knust i det bataviske opprør Keiser Augustus
Legio XVI Flavia Firma Den standhaftige flaviske Gjenopprettelse av XVI Gallica 704.årh. Keiser Vespasian

Legio XVII rediger

Legion Tilnavn Opprettelsessted Aktiv Oppløst Rekruttert av
Legio XVII Ukjent tilnavn 41 f.Kr.9 e.Kr. Knust i slaget ved Teutoburgerskogen Keiser Augustus

Legio XVIII rediger

Legion Tilnavn Opprettelsessted Aktiv Oppløst Rekruttert av
Legio XVIII Ukjent tilnavn 41 f.Kr.9 e.Kr. Knust i slaget ved Teutoburgerskogen Keiser Augustus

Legio XIX rediger

Legion Tilnavn Opprettelsessted Aktiv Oppløst Rekruttert av
Legio XIX Ukjent tilnavn 41 f.Kr.9 e.Kr. Knust i slaget ved Teutoburgerskogen Keiser Augustus

Legio XX rediger

Legion Tilnavn Opprettelsessted Aktiv Oppløst Rekruttert av
Legio XX Valeria Victrix Tapper og seirende Etter 31 f.Kr. til sent 3. årh. Keiser Augustus

Legio XXI rediger

Legion Tilnavn Opprettelsessted Aktiv Oppløst Rekruttert av
Legio XXI Rapax Rovdyr 31 f.Kr.92 Knust i Pannonia Keiser Augustus

Legio XXII rediger

Legion Tilnavn Opprettelsessted Aktiv Oppløst Rekruttert av
Legio XXII Deiotariana Deiotarius' 48 f.kr.133 Knust i det jødiske opprøret Keiser Caligula
Legio XXII Primigenia Viet gudinnen Fortuna 393. årh. Keiser Caligula

Legio XXX rediger

Legion Tilnavn Opprettelsessted Aktiv Oppløst Rekruttert av
Legio XXX Ulpia Victrix Den seirende ulpiske (Trajans familienavn) 105 til tidlig 5. årh. Keiser Trajan

Senere legioner rediger

Fra det 4. århundre mistet legionene mye av sin rolle som hovedenhetene i den romerske hær. Kavaleristyrkene ble i stedet de viktigste enhetene, og legionene ble statiske styrker som voktet grensene i befestede garnisoner. Noen av disse nye legionene er kjent:

 • Legio I
  • I Armeniaca
  • I Flavia Constantia
  • I Flavia Gallicana
  • I Flavia Martis
  • I Flavia Pacis
  • I Illyricorum
  • I Iovia
  • I Isaura Sagitaria
  • I Iulia Alpina
  • I Martia
  • I Maximiana
  • I Noricorum
  • I Pontica
 • Legio II
  • II Armeniaca
  • II Britannica
  • II Flavia Constantia
  • II Flavia Virtutis
  • II Herculia
  • II Isaura
  • II Iulia Alpina
 • Legio III
  • III Diocletiana
  • III Flavia Salutis
  • III Herculia
  • III Isaura
  • III Iulia Alpina
 • Legio IIII
  • IIII Italica
  • IIII Martia
  • IIII Parthica
 • Legio V
  • V Iovia
  • V Parthica
 • Legio VI
  • VI Gallicana
  • VI Herculia
  • VI Hispana
  • VI Parthica
 • Legio XII
  • XII Victrix

Litteratur rediger

 • Yann Le Bohec (utg.): Les legions à Rome sous le haut-empire. 2 bd., de Boccard, Paris 2000.