Liste over ordførere i Hedrum

Wikimedia-listeartikkel

Liste over ordførere i Hedrum viser navn, parti og funksjonsperiode for ordførere i Hedrum kommune fra innføringen av formannskapslovene i 1837 til opprettelsen av storkommunen Larvik 1988.


Startår Sluttår Ordfører Parti
1838 1847 Sogneprest Knud Peder Kjerulf
1848 1851 Hans Fredrik Kjerulf
1851 1853 Peder Johansen Berg
1854 1859 Nils Christensen Gjelstad
1860 1861 Knud Peder Kjerulf
1862 1867 Hans Chr. Nilssen Fosserød
1868 1869 Gunnar Thommesen
1870 1871 Ole Olsen Eftedal
1872 1875 Anders Andersen
1876 1887 Gunnar Thommesen
1887 1891 Frants Carlsen Rødbøl
1892 1895 Nils Olsen Hellenes
1896 1897 Ole Evensen Sundby
1898 1901 Frants Carlsen Rødbøl
1902 1910 Ivar Hagtvedt
1911 1913 Karl Johan Hvatum
1914 1916 Karl Bergan
1917 1919 Thorvald Hvidsteen
1920 1922 Anund Iversen Allum
1923 1928 Ole Andersen Gåsholt
1929 1941 Anund Iversen Allum
Januar 1941 Mars 1941 Ole N. Rimstad (fungerende) x
1941 1942 Martin Ringdal NS
1942 1945 Martin Zimmermann NS
1945 1945 Anund Iversen Allum
1946 1963 Mathias Skoli V
1963 1963 Anders Gåsholt Sp
1964 1967 Ole Hvidsten V
1968 1971 Kristoffer Bakkerud Sp
1972 1975 Harald A. Holm V
1976 1985 Teknisk direktør Olav Bergene Holm KrF
1986 1987 Per Michaelsen H

x Søkte om og ble innvilget fritak

Se også rediger

Kilder rediger

  • Jan W. Krohn-Holm: Hedrum bygdebok, bind 1 (kulturhistorie), Larvik, 1982