Liste over norske krigshavner

Krigshavner i henhold til kongelig kunngjøring av 13. mai 1938