Liste over latinske patriarker av Antiokia

Wikimedia-listeartikkel

Denne listen omfatter de latinske patriarkene av Antiokia, dvs. fra paven begynte å utnevne patriarker av Antiokia i 1098 og frem til patriarkatet ble avskaffet i 1964. For patriarker før 1098 se liste over patriarker av Antiokia.

Patriarker i AntiokiaRediger

Sedisvakans

Titulærpatriarker i eksilRediger

Med mamelukkenes erobring av fyrstedømmet Antiokia måtte også den latinske patriarken forlate byen.

Uvisst (sedisvakans?)

Uvisst (sedisvakans?)

Uvisst (sedisvakans?)

Uvisst (sedisvakans?)

Uvisst (sedisvakans?)

Uvisst (sedisvakans?)

Uvisst (sedisvakans?)

Sedisvakans

Sedisvakans

Sedisvakans

Sedisvakans

Sedisvakans

Sedisvakans

Pave Paul VI opphevet det latinske patriarkatet Antiokia i 1964.