Liste over storferaser

Wikimedia-listeartikkel
(Omdirigert fra «Liste over kuraser»)

Liste over storferaser er nødvendigvis ikke ei uttømmende liste, men snarere en alfabetisk samling av de mest kjente rasene av storfe.

For enkelte raser defineres særskilte kjennetegn med hensyn på farge og utseende gjennom en såkalt rasestandard. Et eksempel på dette er Telemarksfe, som har definert særskilte kjennetegn når det gjelder horn og farge på kroppen. Andre raser avles ut fra mål om melkeproduksjon, kjøttfylde, kalveegnskaper, lynne osv. uten hensyn til farge. Et eksempel på dette er Norsk rødt fe. Noen raser defineres gjennom registrering i stambok. Det vil si at de dyr som stammer fra dyr innført i stamboka, defineres å tilhøre den aktuelle rasen. Eksempel på dette er Herefordkveg.

For kategorisering etter land, se Kategori:Kuraser.

Storferaser

rediger