Vestlandsk raudkolle

norsk storferase

Vestlandsk raudkolle er en gammel, norsk kurase.

Historie og utbredelseRediger

Vestlandsk raudkolle er et resultat av krysning av lyngdalsfeet og feet i Rogaland. Analyse av arvematerialet viser at raudkollen ikke er beslektet med de andre nordiske kurasene. Raudkolla ble slått sammen med rasen vestlandsk fjordfe i 1947. Da man startet arbeidet med å revitalisere de gamle storferasene i Norge, besluttet man imidlertid å igjen skille fjordfeet og raudkolla. Det var i 2007 ca. 350 registrerte dyr. Det formidles sæd fra raudkolleokser gjennom GENO. Norsk Landbruksmuseum har avtale om bevaringsbesetning for rasen ved Jærmuseet (tre kyr pluss påsett) og ved Lyngheisenteret (fire kyr pluss påsett).

KjennetegnRediger

Som navnet tilsier er rasen rød og kollet. Gjennomsnittsvekta for kyr av rasen er 450 kg, noe som er 100 kg mindre enn for ei gjennomsnittlig NRF-ku. På slutten av 1800-tallet var rasen av de tyngste av de gamle kurasene i Norge. Gjennomsnittlig årsavdrått for 2002 var på 3630 kg. Dette er cirka halvparten av avdråtten til ei NRF-ku.

Andre norske kuraserRediger

Eksterne lenkerRediger