Liste over kulturminner i Vikna

Wikimedia-listeartikkel
Kartvisning Vis alle koordinater : OSM eller | WikiMap

Liste over kulturminner i Vikna er en oversikt over fredede og/eller bevaringsverdige bygninger og elementer i Vikna. Data er hentet fra Riksantikvarens liste over kulturminner.

ID-nummer består av et lenket tall som går direkte til det aktuelle kulturminnet i Kulturminnesøk.

Id Navn Wikipediaartikkel Bilde Kategori Datering Koord Wikidata Kommune
96797 LYNGSNESBUA, Lyngnesholmen LYNGSNESBUA, Lyngnesholmen Annen bygningslokalitet 1900-tallet, andre kvartal 64°44′36″N 10°46′10″Ø Vikna
161958 Aggregathuset, Velfjordnakken Annen tekn-ind. lokalitet 1900-tallet, fjerde kvartal 64°44′40″N 10°46′18″Ø Vikna
18338 Ramstad Bautasteinslokalitet Uviss tid 64°56′29″N 10°58′11″Ø Vikna
28360 Vikestad Bautasteinslokalitet Førreformatorisk tid 64°55′05″N 11°11′39″Ø Vikna
28371 Garstad Bautasteinslokalitet Førreformatorisk tid 64°52′55″N 10°57′18″Ø Vikna
28498 Lauvøy Bautasteinslokalitet Førreformatorisk tid 64°55′30″N 11°19′02″Ø Vikna
68092 Storvik Bautasteinslokalitet Uviss tid 64°54′16″N 11°17′48″Ø Vikna
38371 Vågsenget I Vågsenget I Bergkunst Bronsealder 64°51′15″N 10°50′36″Ø Vikna
96750 FESTETOMT 22, Flatholmen FESTETOMT 22, Flatholmen Boligeiendom Etterreformatorisk tid
1900-tallet, tredje kvartal
64°44′37″N 10°46′31″Ø Vikna
96761 FESTETOMT 23, Flatholmen FESTETOMT 23, Flatholmen Boligeiendom 1800-tallet, fjerde kvartal
1900-tallet, andre kvartal
1900-tallet, fjerde kvartal
64°44′36″N 10°46′33″Ø Vikna
96801 KRÅKESLOTTET, Heimværet KRÅKESLOTTET, Heimværet Boligeiendom Etterreformatorisk tid
1900-tallet, første kvartal
64°44′23″N 10°46′39″Ø Vikna
96846 HELGESTUA, FLATHOLMEN Helgestua, flatholmen Boligeiendom 1800-tallet, tredje kvartal 64°44′33″N 10°46′29″Ø Vikna
96867 BAKKAN, Heimværet BAKKAN, Heimværet Boligeiendom 1900-tallet
1900-tallet, andre kvartal
64°44′26″N 10°46′38″Ø Vikna
96770 FESTETOMT 3, Flatholmen FESTETOMT 3, Flatholmen Feriested-landsted 2Førreformatorisk tid-tallet 64°44′36″N 10°46′30″Ø Vikna
87619 NORDØYAN FISKEBRUK Nordøyan fiskebruk
NORDØYAN FISKEBRUK
Fiskevær-sjøbruksanlegg Etterreformatorisk tid
1900-tallet
1900-tallet, første kvartal
64°48′15″N 10°32′40″Ø Vikna
96677 HYLLAODDEN, Heimværet HYLLAODDEN, Heimværet Fiskevær-sjøbruksanlegg 1900-tallet, første kvartal 64°44′35″N 10°46′45″Ø Vikna
96685 BREIDABLIKK, Sæternesholmen BREIDABLIKK, Sæternesholmen Fiskevær-sjøbruksanlegg 1900-tallet 64°44′32″N 10°46′11″Ø Vikna
96698 SAMEIET, Heimværet SAMEIET, Heimværet Fiskevær-sjøbruksanlegg 1800-tallet, tredje kvartal
1800-tallet, fjerde kvartal
1900-tallet
1900-tallet, første kvartal
1900-tallet, tredje kvartal
64°44′25″N 10°46′38″Ø Vikna
96701 SILOKAIA, Velfjordnakken SOLIKAIA, Velfjordnakken Fiskevær-sjøbruksanlegg 1900-tallet, fjerde kvartal 64°44′37″N 10°46′16″Ø Vikna
96704 EITERFJORDBUA, Heimværet EITERFJORDBUA, Heimværet Fiskevær-sjøbruksanlegg Etterreformatorisk tid
1800-tallet, fjerde kvartal
64°44′27″N 10°46′41″Ø Vikna
96717 FESTETOMT 6 OG 27, Heimværet FESTETOMT 6 OG 27, Heimværet Fiskevær-sjøbruksanlegg 1900-tallet
1900-tallet, første kvartal
1900-tallet, andre kvartal
64°44′23″N 10°46′40″Ø Vikna
96720 BNR 5, VELFJORDNAKKEN Bnr 5, velfjordnakken Fiskevær-sjøbruksanlegg 1900-tallet
2Førreformatorisk tid-tallet, første kvartal
64°44′38″N 10°46′16″Ø Vikna
96726 FORAASBUA - NAKKEN Foraasbua - nakken Fiskevær-sjøbruksanlegg 1900-tallet, første kvartal
2Førreformatorisk tid-tallet, første kvartal
64°44′35″N 10°46′20″Ø Vikna
96727 SØRØYAN Sørøyan Fiskevær-sjøbruksanlegg 1800-tallet
1800-tallet, tredje kvartal
64°45′57″N 10°35′52″Ø Vikna
96751 SALTERIET, Heimværet SALTERIET, Heimværet Fiskevær-sjøbruksanlegg 1800-tallet, fjerde kvartal 64°44′27″N 10°46′38″Ø Vikna
96758 RORBUA TIVOLI, FLATHOLMEN Rorbua tvoli, Flatholmen Fiskevær-sjøbruksanlegg Etterreformatorisk tid
1900-tallet, første kvartal
64°44′35″N 10°46′33″Ø Vikna
96763 FOSSESTUA, Nakken, Velfjordnakken FOSSESTUA, Nakken Fiskevær-sjøbruksanlegg 1900-tallet
1900-tallet, første kvartal
64°44′37″N 10°46′29″Ø Vikna
96774 NAUSTLOFTET, FLATHOLMEN Naustloftet, Flatholmen Fiskevær-sjøbruksanlegg 1900-tallet, første kvartal 64°44′35″N 10°46′26″Ø Vikna
96795 HYLLA, Heimværet HYLLA, Heimværet Fiskevær-sjøbruksanlegg 1900-tallet
1900-tallet, første kvartal
1900-tallet, andre kvartal
1900-tallet, tredje kvartal
64°44′32″N 10°46′44″Ø Vikna
96805 SØRENBUA, Karlholmen SØRENBUA, Karlholmen Fiskevær-sjøbruksanlegg Etterreformatorisk tid
1900-tallet
64°44′27″N 10°46′16″Ø Vikna
96807 NORKAPP, Flatholmen NORKAPP, Flatholmen Fiskevær-sjøbruksanlegg 1800-tallet, andre kvartal 64°44′37″N 10°46′33″Ø Vikna
96829 LARSENBUA, Sæternesholmen LARSENBUA, Sæternesholmen Fiskevær-sjøbruksanlegg 1900-tallet
1900-tallet, tredje kvartal
2Førreformatorisk tid-tallet, første kvartal
64°44′33″N 10°46′16″Ø Vikna
96836 TRANDAMPERIET MED EKSPEDISJON, Flatholmen TRANDAMPERIET MED EKSPEDISJON, Flatholmen Fiskevær-sjøbruksanlegg 1900-tallet 64°44′32″N 10°46′27″Ø Vikna
96837 OTTERØYBUA, Karlholmen OTTERØYBUA, Karlholmen Fiskevær-sjøbruksanlegg 1900-tallet, første kvartal 64°44′26″N 10°46′21″Ø Vikna
96852 HYLLABUA, Heimværet HYLLABUA, Heimværet Fiskevær-sjøbruksanlegg 1700-tallet, fjerde kvartal 64°44′33″N 10°46′42″Ø Vikna
96872 PETTERBUA, Heimværet PETTERBUA, Heimværet Fiskevær-sjøbruksanlegg 1900-tallet 64°44′28″N 10°46′45″Ø Vikna
135275 STAVÆRINGSBUA, Velfjordnakken STAVÆRINGSBUA, Velfjordnakken Fiskevær-sjøbruksanlegg 1900-tallet, første kvartal 64°44′36″N 10°46′22″Ø Vikna
135279 NAKKSTUA, VELFJORDNAKKEN Nakkstua, velfjordnakken Fiskevær-sjøbruksanlegg 1800-tallet, fjerde kvartal 64°44′36″N 10°46′19″Ø Vikna
62990 Varpafjellet Varpafjellet Forsvarsanlegg Eldre jernalder 64°56′20″N 11°08′29″Ø Vikna
86032 NORDØYAN FYRSTASJON Nordøyan fyrstasjon
NORDØYAN FYRSTASJON
Fyrstasjon-losstasjon 1800-tallet, fjerde kvartal 64°47′55″N 10°32′50″Ø Vikna
96796 FYRLYKT, Heimværet FYRLYKT, Heimværet Fyrstasjon-losstasjon 1900-tallet, første kvartal 64°44′23″N 10°46′34″Ø Vikna
74584 Åkvik Gårdsanlegg Uviss tid 64°51′00″N 11°08′49″Ø Vikna
96708 HÅKONSHAVN, Flatholmen - Sør-Gjæslingan HÅKONSHAVN, Flatholmen - Sør-Gjæslingan Gårdstun Etterreformatorisk tid
1900-tallet
1900-tallet, andre kvartal
1900-tallet, tredje kvartal
64°44′34″N 10°46′32″Ø Vikna
96713 KARLHOLMEN Karlholmen Gårdstun Etterreformatorisk tid
1900-tallet, første kvartal
64°44′27″N 10°46′21″Ø Vikna
96786 MÅNESBUA, Flatholmen MÅNESBUA, Flatholmen Handelsanlegg 1800-tallet, fjerde kvartal
1900-tallet
64°44′33″N 10°46′25″Ø Vikna
96840 Væreierboligen, FLATHOLMEN, SØR-GJÆSLINGAN Hovedbygning, flatholmen, sør-gjæslingan Handelsanlegg 1800-tallet, første kvartal
1800-tallet, fjerde kvartal
64°44′33″N 10°46′27″Ø Vikna
96775 KAIOMRÅDET, FLATHOLMEN, SØR-GJÆSLINGAN Kaiområdet, flatholmen, sør-gjæslingan Havneområde 1900-tallet
1900-tallet, første kvartal
1900-tallet, andre kvartal
1900-tallet, fjerde kvartal
64°44′31″N 10°46′34″Ø Vikna
149725 Kråkøya Havneområde Etterreformatorisk tid 64°53′28″N 11°18′20″Ø Vikna
96754 SJUKESTUA, FLATHOLMEN Sjukestua, Flatholmen Humanitær institusjon 1900-tallet, første kvartal 64°44′35″N 10°46′32″Ø Vikna
74603 Garstad Kirkegårdslokalitet Etterreformatorisk tid 64°52′38″N 10°57′45″Ø Vikna
85342 Rørvik kirkested Rørvik kirke
Rørvik kirkested
Kirkested 1800-tallet, fjerde kvartal 64°51′44″N 11°14′03″Ø Vikna
85756 Valøy kirkested Valøy kirkested
Valøy kirkested
Kirkested 1900-tallet, tredje kvartal 64°54′33″N 10°47′07″Ø Vikna
85844 Vikna kirkested Garstad kirke
Vikna kirkested
Kirkested 1500-tallet
1800-tallet, tredje kvartal
64°52′36″N 10°57′46″Ø Vikna
146110 Sjøhaugen Krigsminnelokalitet 1900-tallet, andre kvartal 64°50′57″N 11°12′01″Ø Vikna
96684 FISKARHEIMEN, Flatholmen FISKARHEIMEN, Flatholmen Kulturinstitusjoner - forsamlingshus 1800-tallet, fjerde kvartal 64°44′37″N 10°46′31″Ø Vikna
63001 Rossøy Merkestein Etterreformatorisk tid 64°52′24″N 10°55′14″Ø Vikna
74587 Setnøy Merkestein Etterreformatorisk tid 64°53′39″N 11°02′23″Ø Vikna
74588 Bjørøyfjellet Bjørøyfjellet Merkestein Etterreformatorisk tid 64°53′46″N 11°02′50″Ø Vikna
96739 TELEGRAFEN, RABBEN, Flatholmen TELEGRAFEN, RABBEN, Flatholmen Telekommunikasjonsanlegg 1900-tallet
1900-tallet, første kvartal
64°44′34″N 10°46′27″Ø Vikna
63008 Barbroberget Tradisjonslokalitet Uviss tid 64°57′22″N 11°04′27″Ø Vikna
96847 SKOLEHUSET, Heimværet SKOLEHUSET, Heimværet Undervisningsanlegg 1800-tallet, fjerde kvartal
1900-tallet, andre kvartal
64°44′24″N 10°46′39″Ø Vikna

KilderRediger

  • Lista er basert på Riksantikvarens liste over kulturminner, klikkbar lenke til hvert enkelt kulturminne finnes i første kolonne i tabellen.

Eksterne lenkerRediger