Liste over katteraser

Wikimedia-listeartikkel

Liste over rasekatter som organiseres av internasjonale stambokregistere. Nasjonale stambokregistre er som oftest tilsluttet ett av de internasjonale registrene. Listene over katteraser er ikke nødvendigvis komplett.

FIFe rasekatterRediger

Fédération Internationale Féline (FIFe) er internasjonalt stambokregister for rasekatter. Norske Rasekattklubbers Riksforbund (NRR) er tilsluttet FIFe, som per desember 2015 anerkjenner 42 katteraser (43 fra januar 2016).[1][2]


WCF rasekatterRediger

World Cat Federation (WCF) er internasjonalt stambokregister for rasekatter, med hovedkontor i Essen i Tyskland.[3]

CFA rasekatterRediger

Cat Fanciers' Association (CFA) er internasjonalt stambokregister for rasekatter, med hovedkontor i Manasquan, New Jersey, USA.[4]

TICA rasekatterRediger

The International Cat Association (TICA) er internasjonalt stambokregister for rasekatter, med hovedkontor Harlingen i Texas, USA.[5]


ReferanserRediger