Liste over katolske ordener

Wikimedia-listeartikkel

En liste over katolske ordener og kongregasjoner kan vanskelig bli komplett; selv ikke Vatikanet har full oversikt. Det finnes flere tusen kvinnelige sammenslutninger, og man har forlengst gitt opp forsøket på å lage en fullstendig liste.

Det nedenstående er derfor en liste kun over en del større ordener og kongregasjoner, samt noen mindre som er med fordi de er representert i Norge.

Forkortelsen for ordenens navn kommer normalt fra det latinske navnet. Den settes ofte etter medlemmenes navn for å vise ordenstilhørigheten.

Vanlig navn Formelt navn Forkortelse
Augustinerkorherrene Konføderasjonen av regulære kanniker av St. Augustin C.R.S.A., Can.Reg.
Augustinerne Hellige Augustins orden O.S.A.
Baladittene Libanesiske maronitters orden O.L.M.
Barnabittene De regelbundne klerikere av St. Paulus C.R.S.P.
Benediktinerordenen St. Benedikts orden O.S.B.
Birgittinerne Vår Frelsers orden C.S.B
Camillianerne St. Camillus' orden O.S.Cam.
Cistercienserne Cisterciensernes orden O.Cist.
Dominikanerne Prekebrødrenes orden O.P.
Fransiskanerne De små brødrenes orden O.F.M.
Fransiskanerne, konventuelle De små brødrenes orden, konventuelle O.F.M.Conv.
Helligkorssøstrene Søstrene av det hellige kors L.H.C.
Jesu små søstre Jesu små søstre
Jesuittene Jesu selskap S.J., S.I.
Kamaldulenserne Kongregasjonen av kamaldulensiske eremittmunker O.S.B.Cam.
Kapusinerordenen De små brødrenes kapusinerorden O.F.M.Cap.
Karmelittordenen Brødreordenen av den salige jomfru Maria av Karmelberget O.C., O.C.D.S.
Karmelittordenen, uskodde Den uskodde brødreordenen av den salige jomfru Maria av Karmelberget O.C.D.
Karteuserordenen Karteusernes orden O.Cart.
Klarissene Den fattige Klaras søstre O.S.C.
Maristene Marias selskap S.M.
Mercedarianere Vår Frue av Nådens orden
Misjonærene av den Hellige Familie Misjonærene av den Hellige Familie M.S.F.
Misjonærsøstrene av Treenigheten Missionary Servants of the Holy Trinity M.S.H.T.
Nestekjærlighetens misjonærer Nestekjærlighetens misjonærer M.C.
Oblatfedrene Oblatene av den ubesmittede Maria O.M.I.
Picpuspatrene Kongregasjonen for Jesu og Marias hellige hjerter SS.CC.
Oratorianerne St. Philip Neris oratorianere C.O.
Palottinerne Det katolske apostolats selskap S.A.C.
Premonstratenserne De regulære kanniker av Prémontré C.R.P.
Pasjonistene Pasjonens (dvs. Jesu lidelses) kongregasjon C.P.
Paulistene St. Paulus' kongregasjon C.S.P.
Piaristene De regulære kanniker av de fromme skoler S.P.
Redemptoristene Den allerhelligste gjenløserens kongregasjon C.SS.R.
Salesianerne av Don Bosco Salesianerne av Don Bosco S.D.B.
Scheut-misjonærene Marias uplettede hjertes kongregasjon C.I.C.M.
St. Carolus Borromeussøstrene St. Carolus Borromeussøstrene C.B.
St. Elisabethsøstrene St. Elisabethsøstrenes kongregasjon
St. Franciskus Xaveriussøstrene St. Franciskus Xaveriussøstrene S.F.X.
St. Josephsøstrene St. Josephsøstrenes kongregasjon C.S.J.
Stigmatinerne De hellige sårmerkers kongregasjon C.S.S.
Theatinerne De regulære kannikers kongregasjon C.R.
Trappistene Cistercienserne av den strenge observans O.C.S.O., O.C.R.

Se ogsåRediger