Liste over henrettelsesmetoder

dødsstraff i praksis gjennom tidene

Mennesker har funnet opp en rekke henrettelsesmetoder gjennom tidene. Henrettelser foregår fremdeles i land som praktiserer dødsstraff, noe et flertall av verdens land gjør. Det finnes i tillegg en del land som på papiret har dødsstraff, men siden ingen har blitt dømt til døden, så har de i praksis ikke dødsstraff. En liste over metoder som ikke lenger er i bruk følger deretter. I parentes står områdene hvor metoder er eller har vært vanlig.

Man ser av de to listene at det har foregått en utvikling av henrettelsesmetodene. Eldre metoder er i stor grad basert på høy grad av smerte, gjerne over lang tid, mens metodene som brukes i moderne tid er raskere og mindre smertefulle. Trenden er at de skal være raske og kliniske i stedet for langtrukne og brutale. Steining er et klart unntak fra dette, men også de andre metodene som brukes i moderne tid kan medføre betydelig fysisk og psykisk smerte. Spesielt har elektrisk stol og giftsprøyte som metode fått tildels hard kritikk i senere år.

Henrettelsesmetoder rediger

Tidligere henrettelsesmetoder rediger

Se også rediger

Autoritetsdata