Liste over Romanias monarker

Wikimedia-listeartikkel

Lista over Romanias monarker inneholder kongene som bar den offisielle tittelen Konge av rumenerne (rumensk: Regele Românilor) i Kongedømmet Romania mellom 1881 og 1947, da Romania ble erklært republikk.

Staten hadde blitt kalt fyrstedømmet Romania (på fransk «Roumanie») siden 1862, etter at de osmanske vasallstatene Valakia og Moldova hadde blitt forent i 1859 under Alexandru Ioan Cuza som fyrste av Romania, eller Domnitor. Cuza hadde blitt fyrste av de separate fyrstedømmene i 1859. Han blei avsatt i 1866 av det rumenske parlamentet, som samtidig tilbød den tyske prinsen Carol (Karl), fra fyrstehuset Hohenzollern-Sigmaringen, å bli den nye fyrsten av Romania.

Romanias uavhengighet fra Det osmanske riket blei anerkjent i 1878 under Berlinkongressen; fyrstedømmet blei gjort om til et suverent kongedømme i 1881, med fyrst Carol som kong Carol I av Romania.

Romania fungerte som et konstitusjonelt monarki for det meste av tida, med unntak av perioden 1938-1944, under diktatorregimene til Carol II (1938–1940) og marskalk Ion Antonescu (1940–1944). Den 23. august 1944 gjeninnførte kong Mikael den siste demokratiske konstitusjonen fra 1923. Til tross for dette fungerte han som konge uten hjemmel i konstitusjonen, da han ikke hadde avlagt en konstitusjonell ed og ikke fått formell aksept fra parlamentet. Han besittelse av tronen blei først avbrutt, før han blei gjeninnsatt i 1946. Mikael blei kronet og salvet som konge av den ortodokse patriarken av Romania, Nicodim Munteanu, i den patriarkalske katedralen av București, samme dag som han tiltrådte tronen for andre gang, 6. september 1940. Mikael regjerte da som en eneveldig, ukonstitusjonell konge, alene «ved Guds nåde». Lovlig sett utøvde Mikael ikke stor makt, utenom privilegier som å være øverstkommanderende for hæren og å kunne utnevne statsministeren («Conducător»)

I 1927 døde Ferdinand I, og landets blei gitt til den fem år gamle prins Mikael I, til tross for at hans far Carol (II) var i live. Carol (II), hadde i motsetning til kong Carol I, til å begynne med intet ønske om å regjere Romania. I stedet brukte han mye av sin tid ute i Europa sammen med sin elskerinne. Prins Mihais første regjeringstid blei kortvarig med en varighet på tre år. Faren kom tilbake i kjølvannet av en politisk skandale der en politisk fraksjon hadde forsøkt å gjennomføre et statskupp. Han tok over for sin unge sønn den 8. juni 1930; dette hendte sjøl om han få år tidligere (i 1925), med faren som vitne hadde skrevet under på et dokument som stadfesta at han sa fra seg alle framtidige krav til den rumenske tronen.

Etter å ha regjert i ti år sa kong Carol II fra seg sine kongelige titler og alle oppgavene som fulgte for å kunne forlate Romania og gifte seg med elskerinna Elena Lupescu. Paret bosatte seg i Portugal og «playboykongen» blei aldri kalt tilbake til Romania.

I 1944 nærma sovjetiske styrker seg de østlige delene av Romania. Til tross for at landet var politisk knytta opp mot de allierte styrkene etter å ha trukket Romania ut av alliansen med det nasjonalsosialistiske Tyskland (en allianse som kom som følge av diktatoren Ion Antonescus politikk), begynte den sovjetiske okkupasjonen av Romania i 1945. I desember 1947 annonserte kommunistene med sine okkupasjonsstyrker oppløsninga av monarkiet, og Mikael I blei følgende tvunget til å abdisere. Han fikk lov til å forlate landet.

Etter det kommunistiske diktatorregimets fall i 1989, besøkte den tidligere kong Mikael Romania til stor glede for de enorme folkemengdene som var samla i gatene i București.

Liste over Romanias konger (1881–1947) rediger

For liste over regenter før 1866, se liste over Valakias regenter, liste over Moldovas regenter og liste over Transylvanias regenter. Se liste over Romanias presidenter for presidentene etter avskaffelsen av monarkiet i 1947.

# Bilde Navn Konge fra til Født Død
1
 
Carol I 26. mars 1881 10. oktober 1914 20. april 1839 27. september 1914 (N.S)
10. oktober 1914 (O.S)
2
 
Ferdinand I 10. oktober 1914 20. juli 1927 24. august 1865 20. juli 1927
3 Mikael I (1. regjeringstid) 20. juli 1927 8. juni 1930 25. oktober 1921 05. desember 2017
4
 
Carol II 8. juni 1930 6. september 1940 15. oktober 1893 4. april 1953
5
 
Mikael I (2. regjeringstid) 6. september 1940 30. desember 1947 25. oktober 1921 5. desember 2017
Autoritetsdata